Ytring

Vil du være med å lede NTNU?

NTNU skal ansette en rekke nye ledere i tiden som kommer. Jeg vil oppfordre alle aktuelle, motiverte kandidater til å søke.

Vi trenger et godt lederlag ved NTNU, sier rektor Tor Grande
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Ny åremålsperiode starter 1. august 2025, og arbeidet med å få på plass prorektorer, viserektorer, dekaner og museumsdirektør starter allerede høsten 2024. Over nyttår skal stillingene som instituttledere lyses ut. Jeg er opptatt av at vi trenger et mangfold av gode kandidater å velge mellom, og jeg håper med dette innlegget å nå ut til alle som kan være med på å identifisere og motivere aktuelle kandidater til å søke.

Vi går inn i ei tid preget av omstilling og trangere økonomiske rammer. Samtidig skal vi opprettholde posisjonene våre innen utdanning, forskning, innovasjon og formidling. Til høsten starter for alvor arbeidet med den nye strategien til NTNU, som styret skal vedta våren 2025. Vi må prioritere hardere, og det får vi ikke til uten god samhandling og kollektivt lederskap. Vi har et samfunnsoppdrag som vi sammen har ansvaret for. I tider med uro er trygg og god ledelse viktigere enn noen gang.

Da jeg selv søkte på stillingen som rektor ved NTNU, ble jeg både motivert og skjerpet av at det var flere meget godt kvalifiserte søkere. Den gangen jeg ble ansatt som prorektor, var sittende prorektor blant søkerne. NTNU trenger at vi også denne gangen klarer å mobilisere dyktige kandidater til å søke på de viktige lederstillingene.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

NTNU har utrolig flinke studenter og ansatte, som utvikler kunnskapen vi trenger for å gjøre verden til et bedre sted. Jeg gleder meg til å lede NTNU de neste årene, men det er en jobb jeg må gjøre sammen med gode ledere på alle nivåer i organisasjonen. Vi trenger et godt lederlag ved NTNU.