Kjersti Møller takker for seg i NTNU-styret: - Supervemodig

- Hun har rett og slett gjort en strålende jobb. Ingen tvil om at lista ligger høyt, sier hennes arvtaker. 

Kjersti Møller forteller at hennes tid i styret har vært ei utrolig bra tid, og at det er vemodig at hun nå slutter før tiden. Her fra et styremøte i mars i 2022.
Publisert Sist oppdatert

Kjersti Møller har sittet som representant for de teknisk-administrativt ansatte i NTNU-styret siden 2016, og har nå søkt om å få fratre stillingen. 

Fakta

Kjersti Møller

Har siden 2016 vært representant for de teknisk-administrativt ansatte i NTNU-styret. 

Har nå søkt om å fratre styre-rollen fordi hun starter i ny jobb, cirka ett år før styreperioden utløper.

Møller var også i en periode UAs gjesteskribent

Les UAs tidligere saker om Møller her. 

- Jeg begynner i ny jobb i staben til Direktør for organisasjon og infrastruktur, og den stillingen er naturlig nok ikke forenlig med å sitte i NTNU-styret, sier hun. 

- Hvordan føles det å slutte i styret? 

- Det er supervemodig, sier hun og sukker. 

- Det sier litt om hvor motivert jeg er for den nye stillingen. For meg har styret vært ei utrolig bra tid. Jeg vil savne å være med på å ta beslutninger på vegne av NTNU på det nivået. Det får jeg ikke lov til å være med på nå, men nå får jeg være med og forberede saker til styret og sitte på den siden av bordet, fortsetter Møller. 

Ble gjenvalgt med god margin

Møller ble først valgt inn som del av et utvidet styre i forbindelse med NTNU-fusjonen med høyskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund i 2016. Da ble det opprinnelige NTNU-styret utvidet med en representant fra hver av de innfusjonerte skolene. 

- Senere stilte jeg til valg, og ble valgt til første fireårsperiode. Nå er jeg inne i min andre periode hvor jeg ble gjenvalgt med god margin, og har egentlig ett år igjen. Det har vært utrolig mange saker; store saker, vanskelige saker og viktige saker, sier hun. 

Hun drar fram arbeidet under fusjonen, med faglig og administrativ organisering, som krevende og viktig. 

Fakta

ABE-reformen

ABE-kutt refererer til ABE-reformen (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) som ble innført av regjeringen i 2015 for å redusere kostnadene i offentlig sektor. Hensikten var å oppnå økt effektivitet og redusere byråkrati gjennom årlige kutt i driftsbudsjettene til offentlige virksomheter, inkludert universiteter som NTNU.

Reformen har vært subjekt for mye kritikk, hvor flere har gått ut og bedt om at reformen skrotes. Kjersti Møller har selv vært en tydelig motstemme. 

- Også jobbet vi mye med ABE-kutt (se faktaboks), som vi tok ut på NTNU ved å kutte i administrative utgifter. Det er en sak jeg har brent mye for, sier hun. 

Hun er fortsatt i tvil om NTNU har klart å finne en god balanse mellom vitenskapelig og administrativ kapasitet. 

Har sittet gjennom tre rektorer og styreledere

- Så er det så klart campussaken. Det har vært utrolig bra at vi har fått campus på plass, og jeg mener det var riktig å si ja til campussamling, sier hun. 

Møller forteller at hun brant mye for ABE-kuttene. Her fra et styremøte i desember 2019, da reformen og NTNUs nedskjæringer ble diskutert. - At vi er lite endringsvillige? Med alle de ostehøvelkuttene vi har vært utsatt for, vil jeg si at de ansatte utviser stor endringsvilje, sa Kjersti Møller opprørt.

Hun forteller at hun i sin styreperiode har vært gjennom tre rektorer og tre styreledere. 

- Og det har ligget mange virksomhetskritiske saker på styrebordet. Det har vært krevende, men utrolig givende. NTNU er jo en svær virksomhet med mange milliarder i omsetning, sier hun. 

Hun legger til at hun synes det er utrolig dyktige folk som sitter i styret, hvor samspillet mellom representantene har fungert godt

- De som kanskje har imponert meg mest er studentrepresentantene. De sitter kun i ett år, og setter varige spor. Det er helt superflott, sier hun. 

- Ser fram til et spennende år

Det er innvalgt vara som nå tar over Møllers posisjon fram til nytt styre skal innsettes i juli neste år. Rådgiver Peder Kristian Brenne ved Fakultet for naturvitenskap sier han ser fram til å nå ta fatt på et drøyt år i NTNU-styret. 

Rådgiver Peder Kristian Brenne var valgt inn som Møllers vara, og tar nå over hennes rolle i NTNU-styret.

- Det er et privilegium å få være med på å ta viktige beslutninger og påvirke retningen for Norges største universitetet, sier Brenne. 

Han vil delta på sitt første styremøte 18. juni. 

- Vi er i omstilling, og det må gjøres prioriteringer. Det skal jobbes med ny strategi og forberedes til ny lederperiode. Jeg er sikker på at det blir et spennende år, sier han. 

Han sier at han kjenner Møller som en svært dyktig og saklig person, som har lagt lista høyt for ham. 

- Hun har over lang tid gjort en solid og imponerende innsats for NTNU. Hun kjenner NTNU og sektoren godt, og er alltid godt innsatt i sakene. Hun har rett og slett gjort en strålende jobb. Ingen tvil om at lista ligger høyt. Jeg er glad for at hun fortsatt skal være på NTNU og ønsker henne lykke til i ny jobb, sier Brenne. 

Startet i ny jobb denne uka

Møller startet i den nye stillingen hos OI-direktør på mandag denne uka. 

- Jeg har jobbet i fellesadministrassjonen tidligere, og har lang erfaring fra styret. Med den virksomhetsforståelsen jeg har virket dette som en spennende jobb, og jeg søkte på den, sier hun, og legger til at hun riktignok nettopp har startet i den nye jobben. Det er derfor for tidlig å si hvilke konkrete oppgaver hun vil få.

- Men jeg jobber i staben til OI-direktør nå, som har et stort nedslagsfelt. Så jeg skal inn i de områdene, men hvordan det blir er for tidlig å si, sier hun. 

Hun skal ha et oppstartsmøte med sin nye sjef, OI-direktør Bjørn Haugstad, på torsdag. 

- Så da får jeg nok bedre innsikt i hvilke forventninger han har til meg. 

- Viktig å være tydelig på hvilken hatt man har på

Tidligere i år stilte Møller og styrerepresentant for de faste vitenskapelige ansatte, Ingrid Bouwer Utne, kritiske spørsmål til digitaliseringstiltakene som har vært ved NTNU.

- Mange synes å oppleve at en del av tiltakene ikke fører til en enklere arbeidshverdag, snarere tvert imot – arbeidet gjøres ikke mer effektivt, kvaliteten synker, og det frigjøres ikke tid til kjernevirksomheten, skrev de i en ytring i UA da

Ansvaret for den digitale omstillingen ligger nettopp hos Møllers nye leder Bjørn Haugstad. 

- Det skal nok gå helt fint. Vi var verken kritisk til Haugstad eller at NTNU må gjennom en digital omstilling, men påpekte at det gjenstår en del utfordringer vi må snakke om knyttet til det området, sier hun. 

Hun mener det blir helt uproblematisk å sitte på den andre siden av bordet i dag. 

- Jeg mener at det er utrolig viktig å være ryddig når du sitter i et styre, og tydelig på hvilken hatt du har på deg. Det handler om sak, ikke person, slår hun fast.