ledersamling

NTNU-toppene samlet på Oppdal: - Mange opplever at avstanden til ledelsen er stor

NTNUs ledersamling er i gang på Oppdal. Bakteppet er både en stor mediesak og diskusjon om avstanden til ledelse er for stor ved NTNU.

NTNU lærdom etter mediesaken i desember, kort opppsummert av konstituert rektor Tor Grande.
NTNU lærdom etter mediesaken i desember, kort opppsummert av konstituert rektor Tor Grande.
Publisert Sist oppdatert

NTNUs ledere samles i dag og i morgen på Oppdal for den årlige ledersamlingen. Det er første gang siden før pandemien at den foregår på Oppdal istedenfor på Hell, der det har vært tidligere år.

- Det er mye dramatikk i vår sektor. Vi har nå vært vitne til at to statsråder har gått av i løpet av kort tid. Den som tar over nå sto egentlig på programmet her. Det tror jeg vi er godt fornøyd med, åpnet konstituert rektor, Tor Grande.

Oddmund Løkensgard Hoel skulle etter planen ha dialog med salen, men er i dag i Oslo for å få nøklene til Kunnskapsdepartementet. 

Grande viste så til tre store globale saker som preger nyhetsbildet og som preger verden når NTNU skal lage strategi. Russlands invasjon og krig i Ukraina, den humanitære katastrofen på grunn av Israels krigføring i Gaza, og valget i USA.

- Hvordan skal vi møte framtida, dette er det grunnleggende spørsmålet nå når vi skal lage strategien vår, sa Grande.

Det ble også poengtert at det er ti år siden Moserne vant nobelprisen. 

- Det er ikke spørsmål om hvis vi får den neste. Det er et spørsmål om hvor og når, det er der ambisjonene må ligge.

- Avstanden fra Hovedbygningen til Gamle elektro kan føles like stor som til Gjøvik

Så: Avstand til ledelse. Poenget kom opp flere ganger i diskusjonen om ansatt eller valgt rektor, som hadde gått i NTNU-styret dagen før.

- Sammen er vi gode, men mange opplever at avstanden til ledelsen er stor. Da jeg var prorektor var det 50 prosent av stillingen min. Så 50 prosent var  i ledelsen og 50 prosent var i mitt fagmiljø. Da kunne jeg kjenne på den avstanden opp til rektoratet man følte i mitt fagmiljø, sa Grande.

Han oppfordret til å ha de vanskelige samtalene.

- Avstanden fra Hovedbygningen til en ansatt i Gamle elektro kan føles like stor som avstanden til en ansatt i Gjøvik. Vi må anerkjenne den avstanden og uroen, sa Grande.

Ledere så langt øyet kan se, men er avstanden til vanlige folk for stor?
Ledere så langt øyet kan se, men er avstanden til vanlige folk for stor?

Trenger mer samarbeid

Grande viste til saken ved NTNU før jul og ga rektor Anne Borg honnør for at hun hadde intergritet til å gå av. Så understreket han tre prinsipper universitetet må ha fokus på nå: Akademisk frihet, institusjonens uavhengighet og ytringsfrihet. 

- Den akademiske friheten sikrer institusjonen uavhengighet fra staten som eier, fra næringsliv, fra offentlig forvaltning og andre finansielle bidragsytere eller andre som kan ville påvirke.

Han anerkjente at det har kommet kritikk om at båndene til næringsliv er for tette ved NTNU, samtidig gjentok han sitt poeng om at det er nødvendig med samarbeid med næringslivet.

- Flere har sikkert fått med seg at jeg har reagert på at samarbeid med næringslivet blir sett på som noe negativt. Vi trenger mer samarbeid på tvers av sektorer, ikke mindre, for å løse vår tids store utfordringer, sa Grande.

Grande understreket også at ytringsfriheten er et ufravikelig prinsipp. 

Tor Grande gjentok sitt forsvar av samarbeid med næringslivet. Han har tidligere reagert på at det karakteriseres som noe stygt.
Tor Grande gjentok sitt forsvar av samarbeid med næringslivet. Han har tidligere reagert på at det karakteriseres som noe stygt.

Skal legge strategi

I løpet av de neste to dagene får lederne blant annet besøk av digitaliseringsminister Karianne Tung, som selv har bakgrunn fra NTNU.

Det skal også gjennomføres en «omverdensanalyse». Målet er å avdekke eksterne drivkrefter og forhold i omgivelsene som man forventer blir viktige for NTNU.

Onsdag skal også gjennomføre en «ståstedsanalyse», som skal skape innsikt i NTNUs strategiske posisjon i forhold til  samfunnsoppdrag og kjerneoppgaver og/eller utfordringer. Dette skal legge grunnlag for en framtidig strategi.

- Det er de ansatte som skulle vært på Oppdal

Ledersamlingen ble kommentert under UA-debatten om valgt eller ansatt rektor sist tirsdag. En utveksling mellom Dekan Olav Bolland og førsteamanuensis Margrethe C. Stang tok opp følelsen av avstand mellom ledelse og ansatte.

Dekan Bolland fulgte opp Stangs tidligere poeng om at NTNU ikke er gode nok på medvirkning fra ansatte. 

- Snart skal vi ha ledersamling på Oppdal hvor vi skal jobbe med NTNUs strategi. Det er viktig at vi som ledere rigger gode systemer for at alle ansatte skal kunne være med å bidra til strategien, sa Bolland.

(F.v.) Margrethe Stang og Olav Bolland sammen med Aksel Tjora og Helge Holden under UA-debatten om valgt eller ansatt rektor.
(F.v.) Margrethe Stang og Olav Bolland sammen med Aksel Tjora og Helge Holden under UA-debatten om valgt eller ansatt rektor.

Margrethe Stang svarte på Bollands poeng om Oppdal.

- Nettopp, ledelsen skal til Oppdal, men det er heller vi ansatte på instituttene som skulle vært på Oppdal og sendt beslutninger oppover. Det er det som er et demokrati, og helt omvendt fra sånn som det er nå. Nå er det helt umulig å få medvirkning. Det blir som tyngdekraften: Alt renner ned, ingenting renner opp, slo Stang fast. 

Følg UA på Facebook og Instagram.