- Utnevnelsen av Oddmund er bra for forskningen

Oddmund Løkensgard Hoel overtar etter Sandra Borch: - Oddmund vil prioritere forskning av høy kvalitet og virkemidler rundt det. Så her er jeg veldig optimistisk, sier Monica Rolfsen.

Oddmund Løkensgard Hoel er nyutnevnt statsråd for forskning og høyere utdanning.
Nyutnevnt statsråd på veg ut for å møte pressen. Valget blir tatt godt i mot i sektoren.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentarer fra Monica Rolfsen og Tor Grande.

På laget får han Borchs vararepresentant på Stortinget, Ivar B. Prestbakmo, som statssekretær.

Hoel skulle holdt åpningsforedraget tirsdag formiddag under NTNUs ledersamling på Oppdal, men meldte avbud lørdag formiddag. Borch gikk av fredag kveld.

Monica Rolfsen, dekan ved Økonomifakultetet og rektorkandidat, er blant dem som har argumentert for at Hoel bør få jobben da Ola Borten Moe måtte trekke seg. Hun kommenterer dagens utnevnelse på vei inn til lederkonferansen.

- Er du fornøyd nå?

- Ja, jeg er veldig fornøyd og synes det var en klok utnevnelse.

- Hva tjener sektoren på at Hoel overtar denne statsrådposten?

- Vi tjener på å ha en statsråd som forstår sektoren og vet hva vi er opptatt av. Og ikke minst, kanskje aller viktigste er at jeg har tro på at statsråden vil være opptatt av sektoren for sektorens sin egen skyld og ikke bare som et middel til å oppnå et annet politikkområde, sier Rolfsen.

Rolfsen om utnevnelsen av Hoel: - Det handler også om måten ting blir kommunisert på.
Rolfsen om utnevnelsen av Hoel: - Det handler også om måten ting blir kommunisert på.

Bra for forskningen

Rolfsen framhever utnevnelsen av Hoel for toppforskningen.

- For å utvikle oss videre, er forskning på et høyt nivå helt avgjørende. Det er bred tillit til at Oddmund vil prioritere forskning av høy kvalitet og virkemidler rundt det. Så det her er jeg veldig optimistisk, sier hun.

- Men det er jo fremdeles det samme partiets politikk han fronter?

- Det er det. Og det er mye der som man kan være enig i og uenig i, men jeg tror likevel at det finnes handlingsrom i utøvelsen av politikken. Og det å da ha noen som kjenner sektoren godt og vet hva som vil fungere bra og mindre bra. Og så handler det også om hvordan ting blir kommunisert. Det har også betydning, kommenterer Monica Rolfsen.

Grande: - Han kjenner oss godt

- Jeg antydet til Universitetsavisa i helga at Oddmund Løkensgard Hoel ville bli en utmerket minister for forskning og høyere utdanning, så det er gode nyheter vi har fått i dag, sier NTNUs konstituerte rektor Tor Grande.

Han framholder Hoels store tillit i universitets- og høyskolesektoren.

- Han kjenner oss godt. Vi har fått en minister som også har god kjennskap til NTNU og vårt samfunnsoppdrag. Jeg forventer at han lytter til og involverer sektoren, og at vi får tett og god dialog, sier NTNUs fungerende rektor, og legger til: 

- Hoel har mange spennende, utfordrende og viktige oppgaver å ta fatt på, og jeg ønsker ham riktig lykke til. Og så håper jeg selvfølgelig at han tar turen til NTNU om ikke lenge.

 Hoel om tillit

Den nyutnevnte stataråden har permisjon fra stillingen som professor ved Høgskolen på Vestlandet. På hjemmesida hans står det «Permisjon (100 %) frå 22.10.2021 pga ny stilling i Kunnskapsdepartementet.»

Hoel er utdannet cand-philol. med nordisk hovedfag ved Universitetet i Oslo. I 1996 skrev han hovedoppgaven Nasjonalisme i norsk målstrid 1848-1865.Han ble doktorgradsstipendiat i historie ved Høgskulen i Volda og tok doktorgraden ved NTNU i 2009 med avhandlinga Målreising og modernisering 1885-1940.

- Tillit er bra, man ser jo i disse dager hvor fort gjort det er å kvitte seg med den.

Slik innledet Kunnskapsdepartementets statsråd for forskning og høyere utdanning, Oddmund Løkensgard Hoel, sitt svar på intervjuer Trond Åms kommentar om den høye tilliten professor Hoel nyter i UH-sektoren. Intervjuet foregikk under Stockmanndagene i fjor. 

Hoels kommentar henspilte på Ola Borten Moes avgang, ikke lenge etter at Sandra Borch ble utnevnt.

- Det er lett å feilberegne SP som et antiintellektuelt parti. Slik er det ikke. Da regjeringsforhandlingene pågikk på Hurdal regnet jeg med at partiet ville søke å sikre seg denne statsrådposten, sa Hoel.

Da Universitetsavisa ba han utdype dette etterpå, svarte Hoel slik:

- Det har vært en økende forståelse i Senterpartiet over år for hvor viktig forskning og høyere utdanning er for bosetning og næringsutvikling i hele landet. Vår politikk er at hele landet skal løftes, sier Hoel.

Ja, blir færre studieplasser

UA spurte Hoel om det blir det færre akademiske studieplasser i årene som kommer.

- Det korte svaret på det spørsmålet er ja. Det ble bevilget 4000 ekstra, midlertidige studieplasser i 2020 som et koronatiltak. Disse vil bli faset ut igjen.

Hoel legger til at selv om man kommer ned på 2018/19-nivå i antall studieplasser, er det likevel et høyt antall. Han minner om at Sverige ligger på samme antall – om lag 300 000 plasser – med dobbelt så stor befolkning.

- Det er ikke tvil om at vi har per i dag veldig mange i høyere utdanning.

Han legger til at befolkningen under ett ikke har spesielt høyt utdanningsnivå.

- Så alt prat om «mastersyke» er feil.

- Hva med de som måtte håpe på et annet politisk flertall etter neste stortingsvalg, med håp om tilbakevending til en slags «pre AP/SP-tilstand»?

- De som tenker sånn blir skuffet. Rammevilkårene er lik, uansett hvem som styrer. Så ser vi en kritikk fra opposisjonen som mener vi legger for stor vekt på utdanning i hele landet – de har en politikk som skiller seg noe. De ville gjeninnføre ABE-kuttene, noe som ville innebåret at UH-sektoren fikk 400 millioner kroner mindre. Men rammevilkårene: demografien, kompetansemangelen, den globale situasjonen – alt dette vil være akkurat de samme.

Forlagsredaktør

I årene 1996-2000 var Hoel forlagsredaktør i Det norske Samlaget. Da hadde han ansvaret for lærebøker for høyere utdanning (humaniora), ordbøker og språkteknologi, ifølge Wikipedia.

Han er sønn av Torlaug Løkensgard Hoel, professor emeritus i skriving, pedagogikk og norsk didaktikk ved NTNU.

Siden 2007 har han vært ansatt ved Campus Sogndal ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, nå Høgskulen på Vestlandet. Han er professor i historie.

Siste: NRK opplyser om at de ikke har funnet plagiat i doktorgradsavhandlingen i historie som Hoel leverte ved NTNU i 2009.

Hoel har også vært en aktiv målmann. Han ledet Noregs Mållag fra 1999 til 2002.

Følg UA på Facebook og Instagram.