Ordføreren i Oppdal: – NTNU må skjerpe seg

Det var under et innspillsmøte for utarbeiding av ny profesjonsmelding ved ordfører i Oppdal, Geir Arild Espnes, uttalte ved NTNU i større grad enn i dag må opprette deltidsstudier i sykepleie for å kunne møte det fremtidige behov for sykepleiere i distriktene.

Ordføreren i Oppdal, Geir Arild Espnes fra Senterpartiet, snakker om behovet kommunen har for helsearbeidere i årene som kommer.
Ordføreren i Oppdal, Geir Arild Espnes fra Senterpartiet, snakker om behovet kommunen har for helsearbeidere i årene som kommer.
Publisert Sist oppdatert

Les mer om hva Ola Borten Moe snakket om under innspillsmøtet

- Det er en treghet i systemet som fører til at distriktene tømmes mer og mer for ressurser innen helse, samtidig med at vi får en aldrende befolkning, sier Espnes.

I Oppdal er det i tiden fremover behov for helsefagarbeidere, sykepleiere og leger.

Foruten å være ordfører i Oppdal er Espnes professor i helsevitenskap ved NTNU.

Praksis i kommunen du bor

- Hvordan kan NTNU legge til rette for at det blir flere deltidsstudier i Oppdal og andre småkommuner?

- Ved at det settes av egne studieplasser for innbyggere som ønsker å ta helseutdanning. Teorien kan gjerne foregå i en kombinasjon av nettstudier og samlingsbasert, men praksisen bør være lagt til kommunen du bor i, sier Espnes.

Ledere fra kommunesektoren, ansatte fra universitet- og høgskolesektoren og lokalpolitikere var samlet under innspillsmøtet på Oppdal på mandag. Her har ordføreren i Oppdal, Geir Arild Espnes et innlegg.
Ledere fra kommunesektoren, ansatte fra universitet- og høgskolesektoren og lokalpolitikere var samlet under innspillsmøtet på Oppdal på mandag. Her har ordføreren i Oppdal, Geir Arild Espnes et innlegg.

Studentene velger bort distriktspraksis

Det er sykepleiemangel i hele Norge i dag, og bare i Trondheim mangler man 200-300 sykepleiere. I de fleste av landets fylker er det sykepleiere som troner øverst på listen over yrket det er mest behov for.

NTNU samarbeider i dag med brann helseforetak og 114 kommuner.

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU, la i et innlegg fram utfordringene når det kommer til samarbeid med kommuner rundt helseutdanning.

Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan forteller at det er ressurskrevende med deltidsutdanninger fremfor helstidsutdanninger
Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan forteller at det er ressurskrevende med deltidsutdanninger fremfor helstidsutdanninger

- Kommunene ønsker ofte at NTNU skal møte de har for utdanning av folk innenfor helseyrkene, men vi ser ofte at studenter velger bort distriktsplassene når de skal ha praksis. Jeg vil oppfordre kommunene til å forsøke å gjøre seg attraktive i større grad og mange gjøre i dag gjennom å bidra med et attraktivt og godt læringsmiljø i praksisen.

Hun oppfordrer også kommunene til å ta inn mer enn én praksisstudent om gangen, slik mange gjør, for de fleste studenter har lyst til å være flere i praksis samtidig.

- Vi får mange hendelser fra ordførere i Norge, og hver og en har sin agenda, og det viser seg dessverre fra et kost/nytte-perspektiv at det er mer effektivt og økonomisk gunstig å tilby heltidsplasser for deltidsplasser i sykepleie. NTNU har ikke kapasitet til å tilby heltid- og deltidsstudier i sykepleie i storskala.

Ressurskrevende

Prorektoren forteller at de tidligere har tilbudt deltidsstudier i sykepleie ved NTNU Gjøvik, men dette opplevdes som ressurskrevende.

- Det er heller ikke automatikk i at plassene fylles opp med folk med lokal tilhørighet.

Reitan tror spørsmålet i fremtiden må bli: «Hvordan skal vi utvikle kompetansen i fellesskap i fremtiden, snarere enn «Hvilken kompetanse skal vi gi».