Mange sliter, men det er lite forskning på studenthelse

Psykiske problemer blant studenter er en internasjonal trend.

19 prosent av landets studenter sier de har det SHoT definerer som alvorlige psykiske symptomplager. Arkivfoto: KRISTOFFER FURBERG
19 prosent av landets studenter sier de har det SHoT definerer som alvorlige psykiske symptomplager. Arkivfoto: KRISTOFFER FURBERG
Publisert Sist oppdatert

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 viser at hele 19 prosent av landets studenter sier de har det undersøkelsen definerer som alvorlige psykiske symptomplager. Tallene er høyere for studenter enn for andre.

– Det indikerer jo at det er en del problemstillinger som er spesielt utfordrende for studenter. Jeg tenker at det er viktig å finne ut av det som er studentspesifikke problemstillinger, sier sjefspsykolog Øystein Sandven ved Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH) til studentavisen Studvest.

Det er ikke bare norske studenter som sliter med psyken, ifølge Studvest. De viser til at en rekke artikler i europeiske medier de siste årene forteller at studenter i økende grad oppgir at de har psykiske problemer. Dette relateres direkte til studiehverdagen i flere tilfeller. I en artikkelserie fra The Guardian oppgir de britiske studentene innleveringsfrister, eksamensstress og bekymringer for økonomisk situasjon som årsaker til plagene.

LES OGSÅ: 1 av 5 har psykiske plager

Studvest har vært i kontakt med ledere for forskningsmiljøene innen psykisk helse ved UiO, UiB og NTNU, men ingen av de spurte kjente til større forskningsprosjekter som er direkte knyttet til studenters psykiske helse per i dag.

Til tross for funnene i SHoT-undersøkelsen og tilsvarende rapporter fra andre land, forskes det lite på studenters psykiske helse i Norge ifølge leder for styringsgruppa for SHoT, Kari Jussie Lønning.

– Det er gjort veldig lite i det vi har klart å finne frem til. Bakgrunnen for SHoT 2010, og oppfølgeren i 2014, var at man besluttet at man trengte å løfte kunnskapen. Vi har nå et tett samarbeid med Folkehelseinstituttet om resultatene fra 2014 i SHoT, og det er jo nettopp med utgangspunkt i at man har veldig lite data på gruppen, sier hun.