j

Studentene får egen smitteveileder

Enighet om at studenter har særtrekk som gjør noen regler vanskelig å forholde seg til.

Leder for Studenttinget Andreas Knudsen Sund er fornøyd med at vedtaket de fremmet ble plukket opp i formannskapet.
Leder for Studenttinget Andreas Knudsen Sund er fornøyd med at vedtaket de fremmet ble plukket opp i formannskapet.
Publisert

Tirsdag morgen vedtok Trondheim studentråd to forslag som ble sendt videre til Formannskapet. Det første forslaget, fremmet av Studenttinget NTNU, stilte seg kritisk til total nedstengning av campus og ønsket at det i framtiden skulle bli høyere terskel for så strenge grep. Det andre forslaget ble fremmet av Velferdstinget og tok for seg behov for en egen smittevernveileder for studenter.

- Det er veldig tydelig at de forslagene vi fikk gjennom i studentrådet gjenspeiler seg i det forslaget som ble vedtatt på formannskapsmøte, forteller leder av Studenttinget, Andreas Knudsen Sund.

Studentrådets vedtak ble til et forslag fremmet av de rødgrønne partiene og som formannskapet enstemmig vedtok. Der kunne man finne begge de to punktene fra studentenes ønsker.

- Vi studenter må feire når vi får gjennomslag for noe. Her var vi tydelige og fikk løftet sakene våre i media. Det var også flere individuelle studenter som var ute og fikk løftet sine historier. Her ser vi at det har effekt, forteller Sund.

Trenger tydelige retningslinjer for sosialisering

Trondheim studentråd er et rådgivende høringsorgan for bystyret og formannskapet i Trondheim kommune der representanter for ulike partier møter.

Leder for Trondheim studentråd, Vegard Frøseth Fenes fra Senterpartiet, er godt fornøyd med at studentene får egen smitteveileder. Vedtaket sier også at den skal utarbeides i samarbeid med NTNU og aktuelle studentorganisasjoner.

Vegard Frøseth Fenes (Sp) håper smittevernsveilederen for studenter er på plass innen rimelig tid.
Vegard Frøseth Fenes (Sp) håper smittevernsveilederen for studenter er på plass innen rimelig tid.

- Det er viktig at vi får den veilederen nå, sånn at det ikke blir mer usikkerhet for studenter om det skulle komme flere innstramminger. Vi trenger tydelige retningslinjer for hvordan sosialisering fungerer for studenter i kollektiv for eksempel. Nå er ballen i kommunedirektørens banehalvdel.

Velferdstingets forslag, som ble vedtatt av Trondheim studentråd, fokuserte på at standardtiltak ikke alltid treffer studenter. For eksempel blir maks ti sosiale kontakter i uka per husstand vanskelig når man bor i kollektiv.

- Studenter som bor i store kollektiv vil kunne ende opp med å trekke lodd om hvem som skal få ha den sosiale kontakten. Studentrådet vil også poengtere at det ikke er en selvfølge at studenter i et kollektiv er venner, og at man da kan bli stående helt alene, står det i forslaget som ble vedtatt i studentrådet.

Gode erfaringer med veiledere for andre grupper

De forteller også at Sit og studentdemokratiet har fått mange henvendelser fra studenter som synes det er vanskelig å forholde seg til. Studenttingsleder Andreas Knudsen Sund sier studentene opplever manglende forståelse fra rikspolitikere og andre i samfunnet.

- Derfor er det viktig at NTNU og studentene selv er parter i dette, sier han.

Fenes sier at kommunedirektør Morten Wolden også var på besøk i Trondheim studentråd tirsdag morgen. Han mener saken viser at studentrådet har en viktig rolle for å videreformidle studentenes innspill til politisk hold.

Kommunedirektøren uttalte seg på sin side også veldig positivt til å skulle utarbeide en smittevernsveileder for studentene under møtet i formannskapet og sa at dette er noe de har gode erfaringer med overfor andre grupper med spesielle behov.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.