Endringer i smittevernsforskriften:

Gir klarsigal for campusåpning

- Bør ha høyere terskel for å stenge campus i framtida, sier Ap-representant Julie Indstad Hole.

Publisert Sist oppdatert

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok i dag tirsdag en innstilling om endring av smittevernsforskriften. Blant annet tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter, stenging av virksomheter og påbud om hjemmekontor ble fjernet.

Endringen gjøres gjeldende fra i dag klokka 16.

Dette åpner blant annet for at høyere utdanningsinstitusjoner i Trondheim som NTNU igjen kan åpne sine Campus. Det er under en uke siden tiltakene som nå ikke videreføres ble vedtatt og førte til stenging av NTNUs campus i Trondheim.

Kommunedirektøren kom med sin instilling om endring i smittevernsforskriften mandag ettermiddag.

Julie Indstad Hole fra Arbeiderpartiet fremmet også et forslag om at kommunen i framtiden bør ha høy terskel for å stenge campus og at kommunedirektøren går inn i dialog med NTNU og aktuelle studentaktører for å lage en smittevernveileder for studenter. Ifølge Hole er dette i tråd med studentenes ønsker. Også dette ble enstemmig vedtatt.

- Årets studiebarometer er veldig tydelig, mange studenter opplever svikt i motivasjonen og ensomhet, sa Hole under møtet.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiets gruppeleder: - Var ikke klar over at NTNU måtte stenge campus.

Ikke lenger nødvendig med like strenge tiltak

Kommuneoverlege Tove Røsstad redegjorde på møtet for at tiltakene som kom for en uke siden var et resultat av mye usikkerhet. Da man nå har fått mer oversikt over utbrudd som involverer den britiske mutasjonen av koronaviruset at det ikke lenger er nødvendig å opprettholde like strenge tiltak.

På møtet sa kommunedirektør Morten Wolden at de har hatt tett dialog med Samskipnaden og NTNU, men at innspill fra studentdemokratiet viste at det er nødvendig med tettere dialog med studentmiljøet.

Du kan se tiltakene i kommunedirektørens innstilling i sin helthet her:

Formannskapet vedtar å videreføre:

● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

● Bruk av munnbind på kollektivreiser

● Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

● Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc

● Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

● Registrering av alle kunder på serveringssteder

Formannskapet vedtar å ikke videreføre:

● Stenging av virksomheter

● Påbud om hjemmekontor

● Skjenkestopp fra kl 2200

● Tiltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter

● Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

Anbefaling:

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

● Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.