Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

Helsedirektoratet ønsker videre hjemmekontor blant annet for å hindre overbelastning på kollektivtransporten. Vi har registrert Helsedirektoratets uttalelser om dette, sier Ida Munkeby, her fotografert under et av vårens møter i beredskapsgruppen.
Helsedirektoratet ønsker videre hjemmekontor blant annet for å hindre overbelastning på kollektivtransporten. Vi har registrert Helsedirektoratets uttalelser om dette, sier Ida Munkeby, her fotografert under et av vårens møter i beredskapsgruppen.
Publisert Sist oppdatert

Rettelse: I en tidligere versjon av saken ble leder av Studenttinget, Åste Solheim Hagerup, sitert på at hun er for at studentorganisasjoner ikke kan bruke NTNUs lokaler. Det skulle stå at hun er "bekymret for at studentorganisasjoner ikke kan bruke NTNUs lokaler".

– Vi vurderer fortløpende planene og eventuelle behov for justeringer. Det blir ikke nødvendigvis store endringer fra planene vi opprinnelig har operert med, men vi vurderer blant annet om vi skal justere budskapet om at hovedarbeidsplassen for ansatte skal være på campus fra 10. august. Vi tar en beslutning om dette i løpet av uka.

Det sier organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby, etter et møte med sentral beredskapsledelse ved universitetet mandag. Rektor Anne Borg deltok også på møtet.

Organisasjonsdirektøren kan ikke si noe om hvilke avgjørelser som vil bli tatt på dette tidspunktet, men bekrefter at det videre bruk av hjemmekontor har blitt tatt opp på møtet.

Munnbind vurderes

– Vi diskuterte de store problemstillingene med hensyn til hvor vi står angående dagens smittesituasjon. Det ble blant annet diskutert praktiske løsninger tilknyttet smittesporing og hjemmekontor. Rektor har et møte med dekanene i ettermiddag der høstens oppstart står på agendaen, og vi har et nytt møte i sentral beredskapsledelse i morgen. Vi har også løpende dialog med hovedtillitsvalgte og hovedvernombud, sier Munkeby.

Siden forrige uke har det pågått en debatt om hvorvidt norske myndigheter burde påby bruk av munnbind i offentlige samlinger av mennesker, deriblant undervisning og aktivitet på campus. 

– Vi har bruken av munnbind oppe til vurdering. Campus-service har allerede kjøpt inn en del munnbind, og har flere under bestilling, kan Munkeby fortelle.

LES OGSÅ: Mener munnbind bør bli påbudt under forelesning

LES OGSÅ: Vurderer innkjøp av munnbind

Hjemmekontor tas med nærmeste leder

Universitetsavisa skrev nylig om universitetslektor Viggo Pedersen, som var engstelig for retur til campus på grunn av egen helse, og etterspurte mer informasjon angående egne rettigheter. I en e-post til UA bekrefter han at han har fått innvilget hjemmekontor dette semesteret.

– Vi er opptatt av de ansattes helse og sikkerhet. Vi skal ta vare på ansatte, ikke minst de som er i risikogrupper. Det skal legges stor vekt på anbefalinger fra helsepersonell, og det er også lagt planer for smittevernstiltak for at de ansatte skal føle seg trygge på jobb. Angående søknad om å fortsatt jobbe hjemmefra, er dette noe som man må ta opp med nærmeste leder, sier Munkeby.

- Er det mulig for personer som heller vil jobbe hjemmefra å få tillatelse til det uten at man har skriftlig bevis fra helsepersonell om at man er i risikosonen?

- Som sagt er dette noe man må ta opp med nærmeste leder. Vi skal ta de ansattes ønsker og behov angående dette på alvor, samtidig som det er flere hensyn som må tas i det store bildet. Vi er en stor institusjon som fortsatt skal drives, forteller Munkeby. 

- Planlegger dere noen oppfølging på at forelesere skal tilrettelegge for studenter i risikosonen, som kanskje helst vil følge undervisning hjemmefra?

– Jeg har intet grunnlag for å si og tro noe annet enn at faglærerne kommer til å ta det på alvor, og tilrettelegge for de som trenger det, sier hun.

- Godt rustet for nye utbrudd

Den 4. august kom nyheten om at flere studenter ved Aarhus universitet i Danmark er smittet av Covid-19 etter et større arrangement der. Munkeby mener NTNU er godt rustet i tilfelle det skulle bryte ut smitte blant NTNU-studentene.

- I tillegg til allerede eksisterende tiltak med tilgang til antibac på campus og overholdelse av smittevernsreglene helt generelt jobber vi med rutiner angående smittesporing, og hvordan ansatte og studenter skal bevege seg inne på campus. Dette jobbes fortsatt med, og vi har forståelse for at det er et stort informasjonsbehov angående dette. Vi kommer til å oppdatere våre egne korona-sider på ntnu.no angående disse tiltakene, sier Munkeby.

Angående hvordan NTNU skal sikre effektiv smittesporing henviser Munkeby til kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv, som sier:

- Det er kommunenes oppgave å drive smittesporing og som skal kontakte de som kan være utsatt for mulig smitte. NTNU vil være behjelpelig med å finne fram til disse personene, og bidra til å lette kommunenes arbeid.

Følger rådene fra Helsedirektoratet og FHI

En av hovedargumentene fra Helsedirektoratet om videre hjemmekontor er for å hindre overbelastning på kollektivtransporten. Busser til campusene kan risikere å bli fulle, spesielt rundt tidspunktene for de større forelesningene. Munkeby forsikrer om at disse forholdene er tatt med i vurderingen.

- Det er en del av totalbildet med hensyn til hvordan vi skal planlegge for en trygg hverdag med undervisning for studentene. Vi har registrert Helsedirektoratets uttalelser om dette, og vi følger rådene fra direktoratet og Folkehelseinstituttet nøye. Vi ønsker å tilby våre studenter noe undervisning med fysisk oppmøte i tillegg til digital undervisning, og forsøker å legge til rette for dette. VI er spesielt opptatt av å sikre at førsteårsstudentene får møte opp fysisk.

- Strekker seg langt for studentfrivilligheten

NTNU har annonsert at de vil gi fadderutvalg og linjeforeninger tillatelse til å bruke campus til å arrangere sammenkomster i fadderukene, med noen forholdsregler. Blant annet må arrangementene være alkoholfrie, og etter kl 23 må arrangementet være over og studentene må forlate campus. Hvorvidt dette tilbudet fortsetter etter uke 34 er fortsatt uklart.

Det er noe vi skal vurdere fortløpende. Vi forholder oss til situasjonen slik den er for øvrig i det norske samfunnet akkurat nå, så får vi vurdere smittesituasjonen ut over oppstartsukene og erfaringene vi gjør oss i denne perioden.

Leder for Studenttinget, Åste Hagerup, sier til Universitetsavisa at hun er bekymret for at studentorganisasjonene kanskje ikke kan bruke NTNUs lokaler, som de sårt trenger for å opprettholde sin kjernevirksomhet.

– Det er også oppe til diskusjon. Vi ønsker å strekke oss så langt som mulig for studentfrivilligheten og studentorganisasjonene, men vi må være sikre på at smittesituasjonen tillater slik bruk av lokalene ut fra et helhetlig perspektiv. Én meters-regelen skal fortsatt opprettholdes, og det er klart at det er noen kontorlokaler her og der hvor det vil være vanskelig fordi de er så små. Vi er for øvrig i tett dialog med alle tre kommunene hvor vi opererer, om hvordan aktiviteten på campus skal foregå i forhold til aktiviteter ute i byen.

Powered by Labrador CMS