Konflikten ved IHS:

Sluttføring av rapport utsatt til etter sommeren

- Arbeidet tar lengre tid enn opprinnelig planlagt fordi saken har vist seg å være mer arbeidskrevende enn man forutså, skriver organisasjonsdirektør Ida Munkeby i en pressemelding.
Arbeidet med undersøkelsen av arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier tar lenger tid enn planlagt. 
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

Arbeidet med undersøkelsen av arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier tar lenger tid enn planlagt.  Foto: Kristoffer Furberg

Faktaundersøkelsen ved Institutt for historiske studier (IHS) blir ferdig senest 12.juni, ifølge Munkeby, som er oppdragsgiver for undersøkelsen.

Opprinnelig var målet å bli ferdig med rapporten rundt påsketider, men under arbeidet har kartleggingsgruppa sett at det trengs mer tid.

LES OGSÅ: Historien om et varslet havari

50 samtaler, 1700 dokumentsider

I en melding som ble lagt ut på intranettet til HF-fakultetet torsdag morgen skriver Munkeby at man hittil har gruppa gjennomført nesten 50 samtaler.

- Den har i tillegg samlet inn om lag 1700 sider med dokumenter som skal gjennomgås, fortsetter hun.

Mandatet i denne saken er også mer omfattende enn i ordinære faktaundersøkelser ifølge organisasjonsdirektøren, siden gruppa også kan se på organisering, ledelse og andre faktorer som kan være av vesentlig betydning. 

- Vi får tåle at tidsplanen sprekker

– Vi har stor respekt for at det er krevende å stå i et arbeidsmiljø i konflikt, og vi skjønner at noen er utålmodige og gjerne skulle sett at rapporten blir ferdig tidligere, men det viktigste nå er at prosessen blir så grundig at så mange forhold som nødvendig blir belyst. Da får vi tåle at tidsplanen sprekker noe, skriver Munkeby.

 Gruppas tidsplan tilsier nå at innsamlingen av fakta vil være ferdig i begynnelsen av mai. Deretter vil man trenge noen uker for å sikre at alle som har blitt intervjuet får mulighet til å kvalitetssikre referatene og imøtegå eventuelle påstander som gjelder dem (retten til kontradiksjon).

Settedekan oppnevnt

Dekanen ved HF-fakultetet har hatt en løpende kontakt med og oppfølging av instituttet i den perioden som kartlegges. Hun har derfor ønsket at en annen dekan skal være ansvarlig for oppfølgingen av rapporten, for å tydeliggjøre gjennomgangens uavhengighet fra tidligere beslutninger og vurderinger. Rektor har etterkommet dette ønsket.

Ansvaret for oppfølgingen blir ivaretatt av dekan Geir E. Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Hans oppgave blir å gjennomgå rapporten og gruppas forslag til tiltak, og deretter gi råd til rektor om hvordan saken bør følges opp. 

Flaten fortsetter

Kartleggingsgruppa vil også trenge mai og begynnelsen av juni for å analysere materialet, trekke konklusjoner og foreslå oppfølgingstiltak.

Forsinkelsen fører trolig til at en endelig behandling av rapporten først kan skje etter sommerferien.

Magne Arve Flatens periode som konstituert instituttleder ved institutt for historiske studier varer egentlig til 31.juli, men hans vikariat blir forlenget.

Andre saker fra UAs dekning av konflikten vedd IHS finner du her:

Havarikommisjon etablert

Undersøkelse møter krass kritikk

Problematisk at studentene ikke har fått ordentlig info

Intituttleder trekker seg med umiddelbar virkning

Steinnes: - Et angrep på min integritet

Dekan Børresen: - Krevende for mange

Forskerforbundet i Bergen gir 40000 til Steinnes

Fare for utvikling av fryktkultur

Her hersker ingen fryktkultur

Beskylder ledelsen for illegitim maktbruk

Faktainnhentingen

Medlemmer og mandat for faktainnhentingsgruppen:

Kartleggingsgruppa består av følgende personer:

Professor Lars Jacob Stovner, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (leder)

Advokat Harald Pedersen, Arbeidsrettsadvokatene

Organisasjonspsykolog Ingrid Wibe, Senter for ledelse

Sekretær for gruppa er seniorrådgiver Didrik Tårnesvik, HR- og HMS-avdelingen.

Mandatet for arbeidet sier at gruppa skal

«kartlegge om det psykososiale arbeidsmiljøet ved instituttet er i samsvar med arbeidsmiljølovens krav (…). Gruppa skal gjennom en kartlegging av arbeidsmiljøet danne seg et objektivt og faktabasert bilde av arbeidsmiljøet med særlig vekt på å identifisere og forklare uheldige arbeidsmiljøfaktorer. Kartleggingen kan omfatte organisering, ledelse, enkeltpersoner og enkelthendelser – eller andre faktorer gruppen mener er av vesentlig betydning. Gruppa skal intervjue et representativt utvalg av ansatte.

Kartleggingen skal sammenfattes i en rapport som skal inneholde analyser/konklusjoner knyttet til arbeidsmiljøet. Før fakultetet konkluderer på bakgrunn av rapporten, skal berørte parter gis anledning til å uttale seg.

Etter at partene er gitt anledning til å uttale seg om rapporten, skal kartleggingsgruppen utarbeide en tilleggsrapport til arbeidsgiver med forslag til eventuell oppfølging og tiltak.»

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sykehus kan bli tvunget til å gi stipendiater fast jobb

Forskerforbundet og Tekna har sagt opp avtalen som gjør at helseforetakene kan ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig.

Norske studenter er godt fornøyd med studiene sine

Norske studenter er stort sett fornøyd med studiehverdagen. Det er likevel stor variasjon i hvor mye tid heltidsstudenter bruker på studiet

Ytring:

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning. Hvis ikke risikerer vi å svekke Norge som kunnskapsnasjon.

Studiebarometeret:

NTNU er dårlige til å informere studentene om trakasseringsvarsling

Bare én av fem NTNU-studenter har fått informasjon om varslingssystemer for trakassering. Åste Hagerup, leder for Studenttinget, mener NTNU må ta grep og ikke bare vente på at «Metoo-knappen» skal komme.