Gjesteskribenten:

Dette er UAs gjesteskribenter

Det er ei fin blanding av erfarne og flunkende nye gjesteskribenter som vil kommentere i UA fram til sommeren.

Fra venstre øverst: Adrian Heyerdahl, Kjersti Møller og Helge Holden. Fra venstre nederst: Astrid Rønsen, Nora Bilalovic Kulset og Ann-Kristin Tveten.
Publisert Sist oppdatert

De mener noe om alt mulig som har med universitets- og høyskolesektoren å gjøre. Innimellom skriver de humoristisk om snedige viderverdigheter de støter på, andre ganger analyserer de hva som skjer på dette forunderlige stedet som heter akademia. Og noen ganger formidler de hva de faglig jobber med. Gjesteskribenten er en institusjon i UA - aktuell og verneverdig på samme tid. Og godt lest.

Gjesteskribentene inngår i en turnus slik at de hver sjette fredag skriver en kommentar for oss. Her kommer en presentasjon av dem som skal skrive for oss i vårsemesteret:

Adrian Heyerdahl

Adrian er 22 år og kommer fra Asker i Akershus. Han er ny som gjesteskribent. Adrian er student i bachelor elektroingeniør og bachelor fysikk ved NTNU i Trondheim. I tillegg jobber han som vitenskapelig assistent. Han forteller at han så lenge han kan huske har hatt et stort engasjement for teknologi og vitenskap, spesielt elektronikk/programmering og verdensrommet.

Adrian har mange jern i ilden. Han har vært vararepresentant i NTNUs styre, undervist og har startet sitt eget selskap. Han sier han oppriktig bryr seg om NTNU, enten det er snakk om realfaglige eller samfunnsfaglige spørsmål. Han forteller at han liker å ytre tanker om hvordan NTNU burde se ut like mye som han liker å designe kretskort.

Nå gleder han seg til å uttrykke meninger og tanker uansett hva andre måtte tenke om dem. Mer om Adrian kan finnes på NTNUs hjemmesider: https://www.ntnu.no/ansatte/adrian.heyerdahl

Kjersti Møller

Kjersti er også ny som gjesteskribent, men er antakelig et kjent navn for mange. Til vanlig jobber hun som seniorrådgiver ved Avdeling for utdanningskvalitet. Noen av oppgavene hennes der handler om studieprogramportefølje, rådgiving på utdanningsområdet, saksutredninger, høringer og utvalgsarbeid.

Det som gjør at mange ved NTNU kjenner KJersti, er at hun er medlem i NTNUs styre for teknisk-administrativt ansatte. På styremøtene gjemmer hun seg ikke bort. Hun er et aktivt og engasjert styremedlem. I tillegg er hun sekretær for Skikkethetsnemnda og sekretær for klagenemnda (politiattestsaker).

Hun er utdannet cand.philol. med fag som historie. allmenn litteraturkunnskap ,engelsk og pedagogisk seminar. Videreutdanning har hun blant annet i forvaltningsrett og juridisk metode.

Ann-Kristin Tveten

Ann-Kristin er født og oppvokst i Ålesund. Hun er utdannet bioingeniør og jobber som førsteamanuensis ved NTNU i Ålesund. Hun er også ny som gjesteskribent.

Hun forteller at skal hun først skrive om noe så er det om livet på lab-en i koronatida. Hun trives aller best på laboratoriet og prøver å bruke så mye tid som mulig der, både forskningsmessig og med studenter.

Etter hvert har Ann-Kristin penset seg mer inn på bioteknologi, nærmere bestemt mikrobiologi. Hun er programleder for bioteknologiprogrammet i Ålesund.

Hun opplyser at hun har kjempet mye for praktisk opplæring og er veldig glad i alternative vurderingsformer. Hovedfokuset er å finne gode måter å vurdere studenter på, som ikke innebærer skriftlig skoleeksamen.

Helge Holden

Helge er en av våre mest erfarne gjesteskribenter. Han er professor i matematikk ved Institutt for matematiske fag og har partielle differensialligninger som faglig interesse. Han er opptatt av forskningspolitikk, akademia, teknologi og NTNU.

Helge satt som styremedlem i NTNUs styre i perioden 2009-17. Han har gjerne et overordnet og analytisk blikk på det som skjer i sektoren, noe våre lesere setter pris på. Ytringsfrihet, digital eksamen og hva vi får igjen for forskningspengene er tema han har vært innom. Vi håper Helge fortsetter å skrive for oss i mange år til.

Ellers leder han Toppforsk-prosjektet Waves and Nonlinear Phenomena (WaNP) og er generalsekretær i Den internasjonale matematikkunionen.

Nora Bilalovic Kulset

Nora er også mangeårig gjesteskribent. Hun er instituttleder ved Institutt for musikk og har en doktorgrad i musikkvitenskap. Faglig interesse er betydningen musikk har i menneskets liv, både som kunstform og som hverdagslig samværsform. Ellers er hun opptatt av forskningsformidling.

Nora skriver levende og muntert om fenomen i tida og tar seg selv på ingen måte høytidelig. Hun har som gjesteskribent undret seg over hvordan vi skal lære oss å bruke sko igjen når hjemmekontorlivet er over, og hvorfor musikk betyr så mye for oss.

Og hvor mange kan «skryte« av at en statsråd valgte å svare på hennes krasse kritikk mot mindre sang i skolen i form av en sang.

Nora bringer lys og latter inn i UAs spalter og vi er svært glade for at hun også velger å fortsette i år etter år.

Astrid Rønsen

Astrid har skrevet for oss i snart et år og vi er svært glade for at hun fortsetter. Hun er førstelektor ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik og fagansvarlig for tverrfaglig videreutdanning i Palliativ omsorg.

Faglig er Astrid opptatt av utvikling av tjenestetilbud til alvorlig syke og døende og de som skal leve videre, også kalt hospice. Hun er opptatt av hvordan profesjonelle utøvere kan bli styrket til å stå i utfordrende menneskemøter. Nasjonalt og internasjonalt er hun engasjert i hospice-arbeid.

Astrid bringer ofte til torgs de temaene det kan være vanskelig å snakke om: Er tro vårt siste tabu? Hvorfor er hjemmet et fremmed sted å dø? Og hun fikk stor oppmerksomhet da hun skrev at hun valgte å si nei til cellegift da hun hadde kreft.

Takk til Eli, Benedikt og Hans Petter

Eli Smeplass, Benedikt Erikstad Javorovic og Hans Petter Hildre takker nå for seg som gjesteskribenter. UA sier tusen takk for mange verdifulle bidrag. Benedikt blir studentjournalist hos oss, så han vil dukke opp i helt andre sammenhenger framover. En spesiell takk til Eli som skrev for oss over en lengre periode. Du var gull verdt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.