Setter ned ekspertutvalg som skal se på akademisk frihet

- Fri forsking og akademisk frihet er en av grunnsteinene i et demokratisk samfunn, slår forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fast. Nå etablerer han et utvalg som skal utrede saken.

Akademisk frihet under press. - Vi ser at universiteters uavhengighet er under press verden rundt, sier statsråd Henrik Asheim. Her foretar han han en koronakorrekt hilsen på NTNU-rektor Anne Borg
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil sette ned et ekspertutvalg som skal utrede lovreguleringen av akademisk frihet og ansvar. I påvente av det arbeidet foreslår regjeringen å videreføre dagens regulering av akademisk frihet i universitets- og høyskoleloven uten endringer.

- Fri forsking og akademisk frihet er en av grunnsteinene i et demokratisk samfunn. Vi ser i en del land at friheten og uavhengigheten til universiteter og høyskoler står under press, vi er heldigvis ikke der i Norge, men vi ser eksempler på saker hvor forskere møter både sjikane og trusler på grunn av forskningen sin. Derfor vil vi nå gjøre et grundig arbeid med å vurdere om den akademiske friheten er godt nok beskyttet i dag, sier Asheim.

Cancel Culture

En stor studentgruppe mente at «det hvite blikket» gjennomsyrer pensum og noe av kunsten som skolens lokaler er utsmykket med. Gruppen ble møtt med kritikk fra dem som mente et slikt oppgjør kan få alvorlige konsekvenser for ytringsfriheten.

– En holdning jeg mener er veldig farlig i akademia, er at du ikke har lov til å uttale deg om dette basert på hvilken bakgrunn og hudfarge du har, sier Asheim i et intervju med Aftenposten.

På spørsmål om det bare er ytre venstre-miljøer som bør får skylden for dette, viser statsråden til en tendens man særlig ser ved en del amerikanske læresteder:

– Jeg tror også mange kjønnsforskere har fått oppleve hva ytre høyre mener om dem. Denne «cancel culture»-tilnærmingen går over hele spekteret, at man skal utestenge folk fra å diskutere.

Hvem som skal være med i ekspertgruppen og mandatet for gruppen vil Kunnskapsdepartementet komme tilbake til.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.