Samler direktoratene:

- Dette er en positiv overraskelse

Kunnskapsdepartementet har bestemt seg for å samle dagens direktorater og organer i to ny enheter. - Får håpe det ikke blir en mastodont med den maktforskyvningen det potensielt kan innebære, sier Kjersti Møller.

Under et ekstraordinært styremøte i juni i fjor kom Kjersti Møller med et ønske om en ABE-reform for sektorens mange direktorater og organer. Nå kan det se ut som om hun får det som hun vil.
Publisert

Etter at Nifu tidligere slo fast at det er er for mange uklarheter i oppgavefordeling og roller mellom direktoratene, og at det er for mange av dem, har regjeringen nå bestemt seg for å opprette et nytt direktorat og samle flere av dagens enheter.

Med det ser det ut til at Kjersti Møller i NTNU-styret får sin drøm om en ABE-reform av styringsapparatet gjennomført.

Fakta

Nytt super-direktorat

Det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse samler følgende instanser:

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku)

Kompetanse Norge

Overtar oppgaver som i dag ligger hos Universell ved NTNU

Overtar oppgaver som i dag ligger hos Nokut

Overtar deler av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

I tillegg vil det nye direktoratet få noen oppgaver som i dag ligger hos Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Direktoratet vil få hovedsete i Bergen med avdelinger i Oslo, Trondheim og Tromsø.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

- Jeg trodde vi måtte vente til styringsmeldingen kom for å få vite om departementet hadde lyttet til sektoren, så jeg ble positivt overrasket da denne nyheten kom. Dette er absolutt et skritt i riktig retning, sier hun til Universitetsavisa.

Hun mener det vil bli spennende å følge med på hvordan de nye organene fungerer fremover.

- Vi får håpe at vi ikke går fra mange små som ikke riktig har klart å stokke armer og bein til en mastodont av et direktorat med den maktforskyvningen det potensielt kan innebære, sier Møller.

- Tydelige tilbakemeldinger

- Tilbakemeldingene vi får er helt tydelige på at det er behov for å rydde opp i systemet. Utdanningssektoren vår når stadig nye milepæler og utvikler seg hele tiden, noe som betyr at også apparatet rundt må tilpasse seg. Det nye direktoratet vil spille en stor rolle for å nå nye mål om kvalitet, kapasitet og tilgjengeliggjøring av utdanningssystemet vårt, sier fagstatsråd Henrik Asheim fra Høyre i en pressemelding.

- Vi har høye ambisjoner for utdanning og kompetanse. Det å bygge gode systemer for å gjøre utdanningssystemet vårt mer tilgjengelig bidrar til at flere enkeltmennesker kan få den utdanningen de trenger for å leve gode og selvstendige liv, sier Asheim i pressmeldingen.

Avgjørelsen om å samle organene høstet også digital applaus fra NTNU-rektor Anne Borg.

- Veldig positivt at regjeringen har lyttet til NTNU og sektoren. Unviersiteter og høyskoler må fortsatt styres direkte fra Kunnskapsdepartementet. Vi ser frem til den kommende stortingsmeldingen om god styring av sektoren, skriver hun på Twitter.

Splitter opp og samler sammen

Og med det er det duket for en ryddesjau av dimensjoner.

Det nye direktoratet skal ha hovedkontor i Bergen, og distriktskontorer i Oslo, Trondheim og Tromsø, og skal være operativt fra 1. juli 2021.

- Ett nytt og felles direktorat vil gjøre det enda litt enklere å se kompetansepolitikken i sammenheng på tvers av fagskoler, høyskoler og universiteter. Det vil også gjøre det enklere for disse institusjonene til å forholde seg til en istedenfor mange direktorater. Jeg har store forventninger til at dette vil bidra til å styrke voksnes kompetanse på alle utdanningsnivåer, sier Asheim i pressemeldingen.

I tillegg skal det opprettes et tjenesteleveranseorgan. Units oppgaver rendyrkes og organiseres sammen med Uninett og deler av NSD fra nyttår. Her er det Trondheim som får hovedkontoret, mens distriktskontorene legges til Bergen og Oslo.

Også Nokut får være med i ryddesjauen og skal nå rendyrkes som et tilsyns- og akkrediteringsorgan. Endel av de andre oppgavene som i dag ligger hos Nokut skal overføres til direktoratet, men hvilke oppgaver det er snakk om skal det tas en avgjørelse om i forbindelse med arbeidet med nye universitets- og høyskolelov, ifølge pressemeldingen.

I pressemeldingen understrekes det at selv om det nå skjer endringer og effektivisering, så betyr ikke det at det er planlagt noen nedbemanning.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.