- Det fins alternativ til faktaundersøkelser

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU etterlyser alternativer til faktaundersøkelse når man står overfor dype og langvarige konflikter på arbeidsplassen. Slike alternativer fins, og flere er under utvikling.

Det handler om konstruktiv konflikthåndtering, hvor det ikke felles dommer.
Publisert Sist oppdatert

Det fins alternativer til faktaundersøkelse, sier advokat Birthe Eriksen ved ADI advokater. Eriksen er også administrator for facebook-gruppa Whistleblower.

Hun framholder at man ikke behøver å gå utenfor virksomheten selv om man vil trekke inn juridisk og organisasjonspsykologisk kompetanse. Ofte fins dette i virksomheten.

- Det handler om å opprette dialog på lavest mulig nivå, sier hun til Universitetsavisa.

- I noen alvorlige saker vil det fortsatt være behov for å gjennomføre private granskinger. Men disse må skje i henhold til advokatforeningens retningslinjer og med en metodikk og kompetanse som i mye større grad må gjøres ensartet for dem som leverer denne type tjenester, sier hun.

Men også når man går utenfor virksomheten, fins det ulike alternativer. Etter presentasjonen av AFI-forskerne Bitten Nordrik og Tereza Østbø Kuldovas granskning av faktaundersøkelser, som ble gjort torsdag formiddag, viste Eriksen til at kompetanse innen utenrettslig konfliktmekling er under oppbygging.

- De store spørsmålene som vil seile opp fremover, er hva nå? Hva blir alternativene til disse faktaundersøkelsene? Man kan begynne å følge med på utviklingen når det for eksempel gjelder utenrettslig konfliktmekling. Det etableres en gruppe som skal ha særskilt kompetanse på arbeidsrett og varsling,» ifølge Eriksen.

Spar tid og penger

Hun viser til Advokatforeningens meklingssenter Mekling.no, som er under oppbygging. I samarbeid med store private og statlige virksomheter, Standard Norge og norske universiteter er planen å arbeide for å utvikle og fremme bedre konflikthåndtering.

Advokat Merete Akerø er tilknyttet Mekling.no.

«Ved å løse konflikter utenfor rettssystemet sparer du tid og penger,» skriver initiativtakerne på nettsidene.

En av advokatene som er tilknyttet mekling.no er Merete Akerø. Hun forklarer intensjonene bak tiltaket slik:

- Vi søker å etablere grunnlag for konstruktiv konfliktmekling. Dette betyr at partene tilbys en prosess hvor de kan bruke konfliktene/ varslingene på en konstruktiv måte hvor partene selv kan påvirke prosessen på en dynamisk måte. Det faller ikke noen form for dom slik som i faktautredninger, men i stedet løses problemene ved at mekleren fasiliteter partene til å finne løsninger langs flere dimensjoner, sier Akerø til Universitetsavisa.

AFIU-forskernes granskning kommenterer hun slik:

- Som tidligere arbeidsrettsadvokat kan jeg også bekrefte at jeg ikke er overrasket over forskningsfunnene.

Forhandle om løsninger

Mekling.no er ledet av Morten Tveten, og Akerø sitter i utvalget som er i ferd med å bygge opp mekling innenfor arbeidsrett som en av flere erfarne arbeidsrettsadvokater og sertifiserte meklere.

Fra arbeidsgruppens egen presentasjon sakser vi følgende:

«Når konflikten knytter seg til belastninger i arbeidsmiljøet, samarbeidskonflikter, tillit, lojalitet, utøvelse av ledelse o.l., vil det særlig være aktuelt å benytte tilrettelagt dialog som tar sikte på å utvikle relasjonen mellom de involverte, bedre deres innsikt i og forståelse for hverandres virkelighetsforståelse og motiver og å bygge gjensidig tillit og respekt. Også i disse tilfellene kan det være aktuelt å forhandle om løsninger, og dialogen kan da gå over i assisterte forhandlinger om deler av eller hele konflikten.»

Les UAs saker om faktaundersøkelse her

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.