Må trolig redusere størrelsen på et av de planlagte byggene

Det ser ut til at det planlagte bygget på toppen av Vestskråningen kan bli for tungt, forteller campusdirektør Merete Kvidal.

På toppen av skråningen, overfor Hesthagen, er det viktig at bygningsmassen ikke blir for tung. Nå jobber Statsbygg med beregningene.
På toppen av skråningen, overfor Hesthagen, er det viktig at bygningsmassen ikke blir for tung. Nå jobber Statsbygg med beregningene.
Publisert

Områdene det skal bygges på i NTNU Campussamling ligger delvis innenfor registrerte faresoner for områdeskred. Derfor må Statsbygg utrede det som kalles områdestabilitet.

Grunnforholdene er allerede kartlagt i forbindelse med tidligere prosjekter, men Statsbygg har i sommer gjort supplerende grunnundersøkelser med grunnboringer i Høgskoleveien og i Hesthagen.

- På bakgrunn av funn fra grunnundersøkelsene jobber vi nå med å gjøre noen justeringer av tomteutnyttelsen og bygningsvolum i delområde 2 Hesthagen, sier prosjektdirektør NTNU Campussamling i Statsbygg, Helga Melhus Loholt.

Ser på hvor stort bygg som tåles

Ifølge campusdirektør Merete Kvidal er bygget som skal ligge på toppen av Vestskråningen i forlengelsen av dagens kjemiblokker en utfordring. Dette inngår i delområde 2.

- Å bygge her har stor betydning for NTNU, og det er derfor vi ønsker at det bygges ut så mye som grunnforholdene tillater, sier Kvidal.

Bygget skulle i utgangspunktet være 6500 kvadrat.

- Det ser ut til at dette kan bli for tungt. Vi jobber nå med å finne ut hvor stort bygg grunnforholdene tåler, sier Kvidal.

Bygget på platået skal etter planen kobles sammen med det nye bygget i Hesthagen med en gangbru.

Sendes kommunen i desember

Planforslaget for delområde 2 Hesthagen vil bli sendt til kommunen for behandling i desember, ifølge Statsbygg.

I høst vil det bli gjennomført supplerende grunnundersøkelser i de andre delområdene av prosjektet.

- Utredningene og resultatene legger premisser for hvordan områdene kan utvikles videre, og gir også viktig informasjon om kostnader og tid knyttet til gjennomføring av byggeprosjektet, sier Loholt i Statsbygg.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.