Slik ser de for seg at fremtidens Gløshaugen kan bli seende ut

Både Hovedbygningen, Elektrobyggene, Sentralblokkene og byggene langs Høgskoleringen har fått en liten «make over» i de siste skissene.

Illustrasjonen viser det nye påbygget på baksiden av Hovedbygningen.
Publisert Sist oppdatert

I løpet av våren skal NTNU sende inn reguleringsplanen for de tre siste delområdene i campusutbyggingen - deriblant Gløshaugen - til politisk behandling.

På de oppdaterte prosjektsidene skriver NTNU Campussamling (ekstern lenke) at de på Gløshaugen skal «samle humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag fra Dragvoll, videreutvikle et hovedknutepunkt ved Hovedbygget og skape et Sentralt læringsstrøk i tilknytning til høyblokkene.»

I skissene som følger kan en se både et påbygg på Hovedbygningen, fortetting mellom de nåværende elektrobyggene og Vestre Gløshaugen, en utbygging av Sentralbygg 1 og 2 med tilhørende bygningsmasse og nybygg langs Høgskoleringen i øst.

Nytt hovedknutepunkt

Når det gjelder tilbygget til Hovedbygningen skriver prosjektet at Hovedbygningen om området rundt «skal utvikles til et hovedknutepunkt med fellesfunksjoner for studenter, ansatte og besøkende på Gløshaugen. Hovedbygget skal vitaliseres gjennom bedre tilgjengelighet og invitere til mer aktivitet i og rundt bygget. I reguleringsplanarbeidet har det blitt vurdert mulig tilbygg og ombygging, bedre uteoppholdsarealer, tilrettelegging for universell utforming både ute og inne og gode forbindelse gjennom bebyggelsen.»

Blant annet skal nye innganger i sokkeletasjen og heis åpne bygningen opp og sikre god tilgjengelighet. Dette, i kombinasjon med en ny uteplass på baksiden av Hovedbygningen, mener prosjektet vil gjøre området til «det nye naturlige oppholdsstedet og fokuspunktet i Campussamlingen.»

Elektrobyggene utvides

Et brukbart steinkast vestover i dag og du står i fare for å knuse tog-, bil- eller brakkeruter, men i fremtiden kan det være flunkende nye universitetsbygg steinen stopper i.

I den såkalte A-rekken, som omfatter den nordlige delen av Elektro-byggene, planlegges det nemlig både for nybygg og påbygg.

Ifølge nettsidene til campusprosjektet vurderes området «med tanke på arealutvidelse for NTNUs langsiktige utvikling og omfatter bebyggelsen lengst vest på Gløshaugplatået og ut mot Høgskoleparken.» På skissene er det tegnet inn påbygg både mot nord og vest.

Elektrobyggene med påbygg, sett fra nord-vest.

Sentralblokker og motfylling

Neste rekke i alfabetet - B-rekken - er det som så fint omtales som «sentralt læringsstrøk». I strøket, som omfatter de to høyblokkene og tilstøtende bygningsmasse, «vurderes mulighetene for påbygg på lavblokkene og ombygging/nye tilbygg som skal legge til rette for en nye, fleksible læringsarealer og bedre overganger mellom inne- og ute.[sic]»

Videre går turen østover til C-rekken, området langs Høgskoleringen. Her skal innflytterne fra Dragvoll lokaliseres etter en «omfattende utbygging med høy tomteutnyttelse». For å få til det, må NTNU til med en motfylling i Høgskoledalen, men om dette vil føre til redusert kapasitet i teltet under Uka vites ikke.

Sentralt læringsstrøk, sett fra nord-vest.

Sør-områdene

I tillegg jobbes det kontinuerlig med et planforslag for områdene Lerkendal og Valgrinda, områder hvor det i hovedsak planlegges for fremtidige utbygginger.

Her ser NTNU Campussamling for seg både laboratoriebygg, studentboliger og idrettsbygg.

En tomt i nevnte område detaljreguleres dog allerede nå, og det er et område sørøst for Realfagsbygget hvor det skal bygges for å sikre plass til utflytting av laboratorier, arbeidsplasser og undervisning.