Horisont Europa:

Regjeringen vil delta i sentrale utdanningsprogram i regi av EU

Samarbeidet med Horisont Europa og Erasmus+ videreføres.

Gjennom flere av programmene får Norge tilgang til viktig forskning, infrastruktur og teknologi som vi vanskelig kan utvikle alene, sier Ine Eriksen Søreide.
Publisert Sist oppdatert

Listen over EU-programmer regjeringen vil være med på er klar. Viktige utdannings- og forskningsprogrammer videreføres, mens EUs forsvarsfond er nytt på listen.

EUs satsing på digitalisering og grønn omstilling er tydelig i programmene Norge har valgt å slutte seg til, skriver regjeringen i en pressemelding.

Fakta

EU-programmene

Dette er programmene regjeringen vil at Norge skal være med på i perioden 2021–2027.

* EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa

* EUs rammeprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus

* EUs program for kultursektoren og audiovisuell sektor, Kreativt Europa

* EUs romprogram

* EUs helseprogram EU4Health

* EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)

* Det europeiske forsvarsfondet (EDF)

* Digitalt Europa (Digital)

* Delen om sysselsetting og sosial innovasjon (EaSI) i Det europeiske sosialfondet+ (ESF+)

* Deler av programmet for det indre marked

* Finansieringsprogrammet InvestEU

Kilde: Utenriksdepartementet

– For Norge er dette viktige prioriteringer som vi ønsker være en del av og som påvirker en rekke samfunnsområder, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Programmene er en del av EUs langtidsbudsjett som løper til og med 2027.

– Programsamarbeidet er en sentral del av Norges samarbeid med EU. Gjennom flere av programmene får Norge tilgang til viktig forskning, infrastruktur og teknologi som vi vanskelig kan utvikle alene, sier Eriksen Søreide.

Innen forskning og utdanning, videreføres samarbeidet gjennom Horisont Europa og utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa er betydelig større en forløperen Horisont 2020, skriver Regjeringen i en pressemelding. Programmet startet opp i januar i år og har et totalbudsjett på om lag 960 milliarder norske kroner. Det norske bidraget er anslått til om lag 25 milliarder kroner for hele perioden Norske aktører kan delta i Horisont Europa.

– Norsk deltakelse i Horisont 2020 var en suksess. Norsk forskning, offentlig sektor, helseforetak og næringsliv har hittil hentet hjem 13,6 milliarder kroner fra Brussel og deltatt i nesten 11 000 prosjekter. Vi har enda høyere ambisjoner for neste periode. Tildelingene fra Horisont Europa er en ting, men minst like viktig er tilgangen til samarbeid med kloke hoder, ny kunnskap, markeder og infrastruktur, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Nytt for denne budsjettperioden er at Norge vil slutte seg til EUs forsvarsfond (EDF).

– EDF skal bidra til felles utvikling av forsvarsmateriell og forsvarsteknologi i Europa. Norsk deltakelse er viktig for norske industri- og FoU-aktører og bidrar til å bedre tilgangen til det europeiske forsvarsmarkedet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.