To forskere ved NTNU får penger fra Horisont Europa

Marius Korsnes og Jason Hearst er tildelt ERC Starting Grant.

Kineserne spiser mer gris enn før. En av mottakerne av stipendet forsker på kinesernes endringer i kostholdet. Illustrasjonsbilde.
Publisert Sist oppdatert

ERC Starting Grants er en del av rammeprogrammet Horisont Europa og Det europeiske forskningsrådet deler hvert år ut midler. Søkerne må ha 2-7 års erfaring som forskere etter endt doktorgrad og må allerede ha utmerket seg med sine vitenskapelige bidrag.

Ifølge Forskningsrådet er det stor prestisje å komme gjennom dette nåløyet, der vitenskapelig kvalitet er eneste kriterium.

Marius Korsnes forsker på endringer i Kinas kosthold.

Forsker Marius Korsnes er tilknyttet Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Han får støtte for å utforske begrepet «sufficiency» - tilstrekkelighet - innenfor feltet urban, bærekraftig mat. Korsnes skal forske på hvorfor Kina har endret matvanene de siste tiårene, ifølge NTNU.

I løpet av de siste 30-40 årene har melk og kjøtt, særlig svin, blitt sentralt i kinesernes kosthold.

– Jeg ønsker å forstå hvorfor og hvordan produksjon og forbruk av disse matvarene har vokst så raskt i Kina. Det vil gi kunnskap som kan benyttes til å endre og redusere og forbruket i framtida, sier Korsnes til Gemini.

Tidligere ble melk eller kjøtt knapt konsumert i Kina. Kjøtt var et høystatusprodukt, mens melk ble sett på som barbarisk mat.

Marius Korsnes får 1,5 millioner euro over fem år til prosjektet.

Førsteamanuensis Jason Hearst jobber ved Institutt for energi- og prosessteknikk. De tildelte midlene skal brukes til å undersøke hvordan opptak av karbondioksid, CO2, i havet påvirkes av turbulens både i atmosfæren og i havet.

Jason Hearst ved vanntunnelen i Strømningstekniske laboratorier, januar 2022.

Strømningsteknisk laboratorium vil bli brukt for å forstå hva som skjer når CO2 absorberes i havet.

– Vi vet at turbulens påvirker kontaktflaten mellom væske og gass, men fordi dette er så komplekst så kjenner vi ikke mekanismene som styrer denne prosessen, eller hvordan de kobles til karbondioksid og oksygen, sier Hearst til Gemini.

Prosjektet som Hearst leder vil pågå i fem år. Budsjettet er på 2,6 millioner euro.

I alt ni forskere i Norge er tildelt disse midlene i denne denne omgangen. Fem forskere ved UiO fikk gjennomslag på søknadene, en fra Handelshøyskolen BI og en fra Chr. Michelsens Institutt.