institutt for musikk

Her fraktes avansert vitenskapelig utstyr til 500 000 inn gjennom vinduet

Det er en stor operasjon som skal til når Institutt for musikk får et nytt flygel. - Vi har alt annet enn universell utforming i Krambugata, forteller instituttleder.

Flygellogistikk ved Institutt for musikk
Flygellogistikk ved Institutt for musikk
Publisert Sist oppdatert

Institutt for musikk byttet onsdag 26. oktober ut et flygel som sto i andre etasje i Krambugata. Administrerende leder og kontorsjef ved Institutt for musikk, Erik Hagtun, forteller at det var en stor operasjon som måtte til få å få inn det nye og fjerne det gamle.

- Vi måtte ta ut det ene vinduet, som vi begynte med i går. Så vi måtte hyre inn en snekker, et flyttebyrå og en mobilkran. I tillegg måtte vi søke kommunen om å få lov til å parkere i gaten, sier Hagtun

Hagtun forteller videre det er utfordringer når store instrument skal inn og ut bygningene til instituttet.

- Flygelet ankommer inn vinduet og det gamle må tas ut med en mobilkran. Det finnes kun en liten personheis i Krambugata, og det ikke mulig å frakte et flygel i den heisen, sier Hagtun

Hagtun legger til at et flygel bli regnet som et avansert vitenskapelig utstyr på Institutt for musikk, og at det er en stund til neste gang.

- Et flygel har en levetid på 25 år, og vi har kjøpt inn fem nye flygler til instituttet. De ene måtte inn gjennom vinduet, mens de fire andre kunne vi trille inn, sier Hagtun.

130 flygler og pianoer

Nora Bilalovic Kulset, instituttleder for musikk, forteller at flygelet som de måtte frakte inn vinduet kostet 500 000 kroner. I tillegg til prisanbud, prøvespiller pianistene ved instituttet instrumentene for å være sikker på at det får det aller beste innenfor det de har behov for.

Instituttet har til sammen 130 flygler og pianoer, og disse byttes ut ca. hvert 20.-25. år.

- Vi har en egen pianostemmer som jobber hos oss med vedlikehold og stemming. I tillegg til de fem flyglene ble også sju pianoer byttet ut.

Saken fortsetter etter bildekarusellen.

Alt annet enn universell utforming

Det er lokalene til instituttet som gjorde at flygelet var nødt til å heises inn gjennom vinduet. Kulset forteller nemlig at lokalene deres er særdeles dårlig tilpasset til det de brukes til.

- Vi har alt annet enn universell utforming i sentrum. Det er dørterskler og smale trappeløp med svinger, smale døråpninger. Der vi har heis er det også både høye dørterskler og trappetrinn for å komme seg til heisen utenom normal kontortid.

Dette gir ikke bare utfordringer når instrumenter skal flyttes på.

- Det å bruke rullestol i slike lokaler er helt utenkelig, forteller Kulset.

Heller ikke campussammenslåingen ser ut til å forbedre situasjonen med det første. Kulset beskriver situasjonen som absurd.

- Den delen av oss som befinner seg på Dragvoll må jo flyttes, naturlig nok, men det er fremdeles ikke mer konkrete planer på bordet enn at de som befinner seg på Dragvoll skal flytte til Grensen. Så har vi fått beskjed om at det muligens er plass til å bygge lokaler til resten av oss etter hvert.

De delene av Institutt for musikk som kommer fra Dragvoll, er plassert i 1B, ved Grensen.

- Hva slags tidsperspektiv det er på dette, er helt i det blå. Og det at andre fra Gløshaugen nå også ligger an til å skulle flyttes til denne tomta gjør også at vi opplever situasjonen som absurd, forklarer Kulset.

Det er planlagt at Dragvoll-musikk skal flytte sine lokaler til 1B.
Det er planlagt at Dragvoll-musikk skal flytte sine lokaler til 1B.