Kunst og medievitenskap vil flytte sammen med musikkfagene

Institutt for kunst og medievitenskap ber om å få kontorer sammen med Institutt for musikk ved Grensen. I den nåværende planen er instituttet plassert sammen med de andre Humsam-fagene oppe på Gløshaugen.

Tore Kirkholt tror det blir lettere å få gode lokaler som passer til Kunst og medievitenskap dersom instituttet samlokaliseres med musikk-fagene.
Publisert

UA har tidligere skrevet at det nå er klart hvor Humsam-fagene skal plasseres på Gløshaugen, og at Institutt for musikk får sine kontorer ved Grensen.

I både NTNUs og Statsbygg forslag er Institutt for Kunst og medievitenskap (IKM) lagt sammen med de andre Humsamfagene oppe på Gløshaugen (C2 og C3- se kart under).

De delene av Institutt for musikk som kommer fra Dragvoll, er plassert i 1B.

IKM ønsker å ha sine lokaler i 1B istedenfor i C3 og C4.

- Vi håper at vi kan få være sammen med Dragvoll-delen av Institutt for musikk. Og vi håper også at resten av Institutt for musikk på sikt vil komme til tomta like bak Samfundet, Fengselstomta, dersom NTNU greier å skaffe midler til dette, sier Tore Kirkholt, instituttleder for IKM.

Les også: NTNU og Statsbygg uenige om ombygging av Hovedbygget

Dialog

Kirkholt sier instituttet nå er i dialog med prosjektgruppen for Campussamling for å finne ut om dette er mulig.

Kunst og medievitenskap har behov for en del spesialrom. Og dette er hovedårsaken til ønsket om å lokaliseres på tomta ved Grensen.

- Vi tror det vil være bedre muligheter for å få gode løsninger for våre spesialrom på tomta i Høyskolebakken enn på Gløshaugen sammen med Humsam-fagene. Det kan også være muligheter for noe sambruk av rom med musikk, slik at det kan bli en viss synergieffekt, sier Kirkholt.

Han påpeker også at en slik løsning ligger tettere opptil den opprinnelige, der hele Institutt for musikk og Institutt for kunst og medievitenskap skulle være sammen.

- Det er allerede en del samarbeid mellom vårt institutt og musikk-fagene på Dragvoll. Alt i alt mener vi at dette er den beste løsningen, sier Kirkholt.

Les også: Borten Moe tar feil: Stemmer ikke at alle Humsam-bygg er billige

NTNU er positive til løsningen

Hanna Maria Jones, konstituert prosjektdirektør for campusutvikling, sier NTNU er positive til at IKM samlokaliseres med musikkfagene.

- I alternativene som ble utarbeidet i september ble arealene til IKM plassert sammen med Humsam. I mellomtiden har det vært en prosess i fagmiljøet, og vi har i løpet av de siste ukene fått avklart fra fagmiljøet selv at IKM ønskes plassert sammen med musikk fra Dragvoll, på 1B tomta i Høgskolebakken, sier Jones.

I praksis vil det bety at læringsarealene som er plassert på 1B tomta, «byttes» med arealene til IKM i Humsam-klyngen oppe på Gløshaugen, ifølge Jones.

- Fordelen med en slik løsning er at i tillegg til en god løsning for fagmiljøene vil det da planlegges med en større andel læringsarealer sentralt på selve Gløshaugen-platået. Det er svært ønskelig for å delvis kompensere for at NTNU «mistet» det sentrale læringsstrøket i redefineringen av NTNU Campussamling, sier Hanna Maria Jones.

Derfor har NTNUs mottaksprosjekt bedt Statsbygg og de prosjekterende undersøke om det er noen hindringer i veien for en slik løsning.

- Det er dermed en ønsket løsning fra NTNU som vi er i ferd med å undersøke mulighetene for i prosjektet, sier hun.

Sier ja til samboerskap

Institutt for musikk ønsker også løsningen velkommen.

- Vi vil gjerne flytte sammen med våre venner ved IKM. Å samle flere av NTNUs kunstfaglige utdanninger - i gode nok lokaler, vel og merke – vil også bidra til å synliggjøre at NTNU faktisk har svært sterke kunstfaglige utdanninger. Det er positivt både for NTNU og for Trondheim, sier instituttleder Nora Bilalovic Kulset.