Ikke enig i konklusjonene fra innstillingen, nå utsettes oppsigelsessaken

Ingrid Eftedals oppsigelsessak ved NTNU skulle behandles i dag, nå er den utsatt på ubestemt tid.

Ingrid Eftedal har ikke like stor tro som sine saksbehandlere på at det blir enkelt for henne å finne en ny stilling om den hun har ved NTNU opphører.
Publisert

I dag skulle oppsigelsessaken til Ingrid Eftedal behandles i Sentralt ansettelsesorgan ved NTNU. Universitetsavisa har tidligere omtalt saken om forskeren som har vært ansatt ved NTNU i lang tid som nå blir oppsagt fordi det ikke lenger finnes midler til forskningsprosjektet hennes.

Mandag ettermiddag kom beskjeden om at saken utsettes på ubestemt tid ettersom det har kommet spørsmål fra hennes fagforening som fakultetet ikke ha rukket å besvare. Det er foreløpig ikke satt ny dato for møtet.

Universitetsavisa har fått innsyn i innstillingen fra Fakultet for medisin og helsevitenskap og sekretær i Sentralt ansettelsesorgan. Begge innstiller på oppsigelse.

«Det faktiske grunnlaget for oppsigelsen er bortfall av ekstern finansiering. Fakultetet opplyser i sin innstilling at Eftedal er prosjektleder for et internasjonalt prosjekt, kalt «Dealing with depths», samt noen andre mindre prosjekter. Stillingen er finansiert av NFR, og fakultetet har opplyst at finansieringen bortfaller 30.09.2022, og ikke 19.07.2022 som det fremgår av fakultetets innstilling. Dette stemmer også med Eftedals kommentar i brevet av 08.11.21. Bakgrunnen for denne forlengelsen er Eftedals fravær som følge av sykdom, og at hun fikk omgjort noen driftsmidler til lønnsmidler», står det i Sentralt ansettelsesorgans innstilling.

To punkter hvor hun er uenig

Til Universitetsavisa sier Ingrid Eftedal at det er to punkter hvor hun ikke er enig i innstillingen. Dette gjelder da ikke det faktiske grunnlaget eller bakgrunnen, men instillingens konklusjon om at det vil være enkelt for henne som 57 år gammel kvinne å få seg ny jobb, samt det at det ikke finnes andre passende stillinger for henne.

- De sier at de tidligere har ansatt folk som er eldre enn meg, men jeg tror likevel ikke det blir spesielt enkelt å skulle finne en ny relevant stilling, sier hun.

Eftedal sier hun har bedt om at de også vurderer andre stillinger enn forskerstillinger som aktuelle.

- Jeg har tidligere gjort andre ting enn å forske og har for eksempel vært prodekan ved Nord universitet. Så har jeg også mye erfaring når det kommer til forskning og søkning, så en stilling som forskningsrådgiver kunne for eksempel vært relevant.

Finnes ingen stilling ved NTNU

I sin vurdering av NTNUs behov for å gå til oppsigelse, vurdert opp mot de ulemper en oppsigelse kan medføre for arbeidstaker, står det følgende i innstillingen fra Sentralt ansettelsesutvalg.

«Eftedal er 57 år, noe som kan tale for at det kan være utfordrende for henne å skaffe nytt arbeid. Fakultetet har i sin vurdering også lagt vekt på hennes alder, men har ikke vurdert at dette er tungtveiende nok for at oppsigelsen ikke kan gjennomføres. I vurderingen har de lagt vekt på hennes kompetanse og varierte erfaring (både ledererfaring, vitenskapelig og administrativ), og vurderer at dette er forhold som taler for at hun ikke stiller svakere på arbeidsmarkedet enn andre arbeidssøkere.»

Ved MH-fakultetet konkluderte de med at det ikke finnes en «annen passende stilling» ved enheten. Sentralt ansettelsesorgan har så undersøkt om det finnes andre stillinger ved NTNU som helhet.

«Sekretariatet for sentralt ansettelsesorgan har undersøkt stillinger ved hele NTNU i perioden 15.11.21 – 04.02.22. Det har særlig vært undersøkt om det har vært ledige stillinger som forsker (både kode 1108 og 1109) eller prosjektleder (kode 1113) som ikke adskiller vesentlig fra hennes nåværende stilling, og som passer hennes fagprofil.»

Det konkluderer de med at det ikke gjør:

«Etter dette kan ikke sekretariatet se at det foreligger en annen passende stilling som kan tilbys Eftedal.», skriver de.