Kun strengt nødvendige flyreiser ved Oslomet

Reiser i nærmiljøet bør foregå til fots, på sykkel eller med kollektivtransport.

Oslomet vedtok nylig nye og strengere regler for reiser.
Publisert Sist oppdatert

Artikkelen er oppdatert tirsdag ettermiddag med svar på hvordan NTNU tenker rundt reiserestriksjoner.

Oslomet har fått nye retningslinjer for arbeidsreiser. Ved NTNU sier de at de har tillit til at ansatte gjør vurderinger som tar hensyn til klima og bærekraft.

Ifølge de nye retningslinjene skal reiser i nærmiljøet helst foregå til fots, på sykkel eller med kollektivtransport. Ved reiser i Norge sør for Trondheim og innenfor Skandinavia skal alternativer til fly alltid vurderes. Og reiser i og utenfor Europa begrenses til det antall reiser som anses strengt nødvendig, ifølge Oslomets egne nettsider.

Føler seg behandlet som et barn

Fakta

Oslomets nye retningslinjer

  • Reiser i nærmiljøet skal fortrinnsvis foregå til fots, på sykkel eller med kollektivtransport
  • Ved reiser i Norge sør for Trondheim og innenfor Skandinavia skal alternativer til fly alltid vurderes
  • Reiser i og utenfor Europa begrenses til det antall reiser som anses strengt nødvendig. Alternativer til fly skal vurderes der dette er hensiktsmessig ut ifra en totalvurdering
  • I tilfeller hvor leiebil anses som nødvendig, skal el- eller hybridbil velges der dette er mulig. Samkjøring skal praktiseres i størst mulig grad.

Det var Khrono som først omtalte saken. Pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund ved Oslomet sier i en twittermelding at han ikke har tenkt å spørre noen om å få lov til å dra på konferanse. Han sier også til Khrono at han føler seg behandlet som et lite barn hvis han skal måtte spørre om lov til å delta på internasjonale konferanser eller møter han blir invitert til, dersom han selv mener det er viktig og nødvendig.

Han understreker at han er for at man skal tenke bærekraft og tenke seg om før man drar konferanser og bestiller flybilletter.

Risikerer å måtte betale selv

En konsekvens av at retningslinjene ikke følges, er at den ansatte risikerer å ikke få reiseutgiftene sine refundert, ifølge nettsidene til Oslomet.

- Den nye reisepolicyen er et viktig steg i Oslomets bærekraftsarbeid. Med den sikrer vi at klima- og miljøhensyn vurderes hver gang en reise skal bestilles. Jeg har tro på at dette vil gi en tydelig effekt på universitetets klimagassutslipp, sier viserektor og ansvarlig for bærekraftsarbeidet ved Oslomet, Per Martin Norheim-Martinsen, til universitetets nettsider.

Mindre detaljert regelverk ved NTNU

NTNUs retningslinjer for reise er ikke like strenge.

I retningslinjene understrekes det at den ansatte må tenke gjennom om han må reise, eller om møtet kan gjøres digitalt. Leverandørene må brukes, og billigste transportmiddel. Men retningslinjene inneholder ingen krav om at reiser skal begrenses til de strengt nødvendige, eller at man kan risikere å måtte betale selv.

Avdelingsdirektør Ingrid Volden i Økonomiavdelingen skriver i en e-post til UA:

«NTNUs reisereglement er mer overordnet enn det som er utarbeidet for Oslomet. På NTNU har vi et reiseregelverk, men også en miljøutviklingsplan. Miljøutviklingsplan har både en konkret målsetning og flere tiltak som omhandler reise og transport. Vi har tillit til at ansatte på NTNU gjør vurderinger som hensyntar klima og bærekraft, og erfaringer fra pandemien har vist at det finnes alternativer til fysiske reiser.»

Les også: Færre flyreiser, men fortsatt ok å fly i internasjonaliseringens navn.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.