Samordna opptak: - Alle søkere har fått svar på om de kom inn på ønskestudiet

Alle som har lagt inn søknad på universitet og høgskole, skal nå ha fått svar på om de har fått tilbud om studieplass eller venteliste.

I år har 135.980 personer søkt om studieplass på en høyskole eller et universitet gjennom Samordna opptak, en økning på 0,8 prosent sammenlignet med i 2022. Bildet er fra immatrikuleringen på Gløshaugen i 2015.
Publisert

– I våre systemer står det at alle skal ha fått svar på søknadene sine nå, sier rådgiver Nikolas Dale Skjerping i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til NTB.

– Epostene om at man har fått svar i søknadsportalen sendes ut fortløpende, sier han.

Han presiserer at man må svare på tilbudet man mottar innen mandag 24. juli klokken 23.59.

I år har 135.980 personer søkt om studieplass på en høyskole eller et universitet gjennom Samordna opptak , en økning på 0,8 prosent sammenlignet med i 2022. 62.590 studieplasser til 1.332 studier er lyst ut.

– Det er lov å takke ja til både å stå på venteliste og til eventuelt tilbud om studieplass, sier Dale Skjerping.

Hvis man ikke svarer på tilbudet eller takker ja til plass på venteliste, mister man tilbudene.

Søke på ledige studieplasser

Fra og med torsdag 20. juli klokken 09.00 kan man søke på ledige studieplasser, sier Dale Skjerping.

– Her er det førstemann til mølla-prinsippet. Det betyr at det er løpende opptak til de ledige plassene, sier han.

Listen over de ledige studieplassene publiseres allerede onsdag 19. juli, slik at man kan få oversikt i forkant. Den vil også oppdateres jevnlig, og det kan komme nye studieplasser på listen etter 20. juli.

Suppleringsopptak

Søkere som får plass etter å ha stått på venteliste, eller som blir studiekvalifiserte etter hovedopptaket, får svar i suppleringsopptaket som er klart omkring 29. juli.

– Det er verdt å vite at hvis søkeren får et nytt tilbud i suppleringsopptaket, mister søkeren automatisk tilbudet fra hovedopptaket, sier Dale Skjerping.

Til noen studier kan lærestedene etterfylle studieplasser fra rundt 4. august og utover.

Færre søkere til lærerutdanningene

Økonomisk-administrative fag og reiseliv er i år de utdanningsområdene med størst prosentvis økning målt i førstevalgssøkere. Nedgangen er størst i lærerutdanningene.

Siviløkonomutdanningen ved Norges handelshøyskole i Bergen har flest førstevalgssøkere, med 2.170 søkere. Antallet planlagte studieplasser er 500.

Deretter følger rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo med 2.159 søkere, og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen med 1.926 søkere. Studiene har henholdsvis 224 og 380 planlagte studieplasser.

Ikke siden 2008 har så få søkt lærerutdanning i Norge. Tall fra Samordna opptak viser at det er 21,9 prosent færre søkere til lærerutdanningene i år enn i fjor.