- Statens arealnorm ligger fast

- Statens arealnorm er ikke noe vi forsøker å lure inn i byggeprosjekter, den ligger der som et premiss når statlige bygg skal føres opp, sier Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen.

Statsbyggs direktør: - Når det gjelder arealnormen, har vi god empiri på at det er fullt mulig å få til gode og framtidsrettede kontorarealer innenfor grensen den setter.
Publisert

I et intervju med Universitetsavisa kritiserer Forskerforbundets leder Guro Lind Statsbygg for å anvende kuttkravene fra regjeringen og Ola Borten Moe til å tvinge gjennom kutt også i arealene som ansatte får til disposisjon.

Men slik er det ikke, kommenterer Nikolaisen.

- Statens arealnorm på 23 kvadratmeter ligger fast som en forutsetning når det bygges i statlig sektor. Slik har det vært før Borten Moe fremmet nye kuttkrav, og slik vil det være i fortsettelsen. Det er noe både universitetene og Statsbygg forholder seg til, og ikke noe Statsbygg forsøker å lure inn, sier han.

Imidlertid består universitetsbygg av mer enn kontorarealer, framholder Statsbyggs direktør. Her gjelder ikke arealnormen. Innsparinger her skjer etter andre premisser.

- Når det gjelder arealnormen, har vi god empiri på at det er fullt mulig å få til gode og framtidsrettede kontorarealer innenfor grensen den setter, forsikrer han.

- Kontraherer ikke dyrere enn andre

- Utgangspunktet for Borten Moes krav om milliardkutt for NTNUs campusprosjekt var regnestykket han fikk gjennomført, som kom fram til en kvadratmeterpris på 100 000 kroner. Bygger Statsbygg for dyrt?

- Nei, det gjør vi ikke. Denne prisen kommer først og fremst av prosjektets kompleksitet og størrelse blant annet spesialiserte arealer, midlertidige løsninger når folk skal flyttes på, langsiktige tidshorisonter og mer til. Når man kommer til selve byggene vi fører opp, kontraherer vi ressurser uti markedet gjennom anbudskonkurranser hvor vi oppnår god konkurranse. Det er kompleksitet og standard som driver prisene, Statsbygg som en profesjonell byggherre kontraherer ikke dyrere enn andre, hevder Nikolaisen.

- Revisjonen av campusprosjektet skal være Ola Borten Moe i hende innen 25. mai. Det har vært ytret bekymring om at tidsfristen er så kort at det grenser til uansvarlighet. Hva tenker du om det?

- Det er ingen tvil om at tidsplanen er ekstremt stram, spesielt for NTNU. Samtidig opplever vi at samarbeidet med NTNU går bra, så jeg tror vi får til et bra prosjekt innen tidfsfristen går ut, sier Harald Nikolaisen.