Mener Statsbygg bruker krav om kostnadskutt til å kutte i areal

Guro Lind i Forskerforbundet frykter at Statsbygg anvender kritikken mot for dyre universitetsbygg til å tvinge gjennom statens arealnorm.

- Diskusjonen om dyre universitetsbygg er blitt ensidig, mener Guro Lind.
Publisert Sist oppdatert

Det bygges for dyrt i UH-sektoren, mener framfor alt minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe. Det er i første rekke Statsbygg kritikken har vært rettet mot. I første omgang er det planene for samlet campus ved NTNU som får merke følgene av kritikken – Statsbygg og Campusprosjekt NTNU har frist til 25. mai med å presentere alternative forslag til kutt i prosjektet.

I et intervju med UA retter administrerende direktør Harald Nikolaisen pekefingeren mot universitetene når han skal forklare hvorfor en rekke universitets bygg har blitt uforholdsmessig dyre.

«Men det er ingen hemmelighet at vi i Statsbygg i en rad av disse prosjektene har forsøkt å utfordre universitetene på hvor mye areal de egentlig trenger, hvor store byggene egentlig behøver å være – og så har vi ikke lykkes godt nok her,» sier Nikolaisen.

I fortsettelsen varsler han at Statsbygg kommer til å være: «Men det er klart at skal du gjøre noe med kostnadsvekst må du gjøre noe med antall kvadratmeter, med ambisjonsnivå for utstyrsgrad, og mer til.»

På spørsmål om dette innebærer at Statsbygg nå kommer til å bli tøffere i å utfordre brukerne ved framtidige prosjekt, svarer Nikolaisen slik:

«Ja, det er helt åpenbart siden vi nå har fått en klar politisk bestilling – men ikke i form av at vi blir mer konfronterende, eller ha en polemisk tone i mediene, men gå i mer reelle diskusjoner om hva man egentlig behøver.»

- Ensidig

Nå går Forskerforbundets leder Guro Lind ut og roper et varsko. Diskusjonen om dyre universitetsbygg er i seg selv blitt ensidig og uten nyanser, framholder hun.

- Vi må ikke komme i en situasjon hvor vi sparer oss til dårlige arbeidsforhold for ansatte, sier Lind.

Nye bygg må ta utgangspunkt i behovene til forskere, undervisere og studenter, hvis ikke vil det gå ut over kvaliteten på forskning og undervisning, poengterer hun.

- Det er svært problematisk at Statsbygg synes det er viktigere å spare penger enn at byggene er tilpasset brukernes behov, hevder Lind.

- Vi får rapporter om at Statsbygg i alle prosjekter de er inne i presser på for å få til arealbesparelser for å møte kravet som ligger i Statens arealnorm. Vi ser at man der morer seg med et klisjefylt bilde av professoren som sitter der i sitt rommelige kontor fylt til randen av bøker.

Påskudd

Forskerforbundets leder påpeker at professorer faktisk er ganske så avhengige av å ha sine mange fagverk umiddelbart tilgjengelige.

- Kan dette forstås som at du er redd for at Statsbygg bruker disse kuttkravene til påskudd til å tvinge gjennom Statens arealnorm?

- Ja.

- Så hva må gjøres?

- Statsbygg må ta inn over seg brukernes behov langt større grad enn i dag. Her er det relevant å ta inn i regnestykket det produksjonstapet som blir resultatet av at forskere blir tvunget til å sitte i åpne landskap, sier Forskerforbundets leder Guro Lind.