Gjesteskribenten

Help! You know I need someone

Hjelpen er heldigvis nærmere enn du tror. Nå kan du få hjelp av Det virtuelle bibliotek: Biblioteket der du er.

Det er mange som har vært innom Det virtuelle bibliotek som har vært fortvila og bedt om hjelp.
Det er mange som har vært innom Det virtuelle bibliotek som har vært fortvila og bedt om hjelp.
Publisert

Bibliotek er mer enn litteratur. Jeg mener bibliotekets viktigste ressurs er alle de dyktige og løsningsorienterte ansatte.

Fakta

Kristin Aldo

Kristin Aldo

Kristin Aldo er en av UAs seks gjesteskribenter.

Utdanning: Bibliotek- og informasjonsvitenskap og Medievitenskap.

Nåværende jobb: Seksjonsleder ved universitetsbiblioteket, NTNU i Gjøvik.

Roller i UH-sektoren: Har siden 2017 vært medlem av Campusrådet i Gjøvik.

Faglige interesser: Relasjonell ledelse, Knowledge Management, Research & Information, strategisk ledelse, innovasjon, informasjonskompetanse.

Er opptatt av: Tverrfaglighet, læringsmiljø, bibliotektjenester, studentvelferd, litteratur- og kunnskapsformidling.

Da universitetsbiblioteket måtte stenge ned driften februar 2020 på grunn av koronapandemien, kom det raskt opp et ønske blant universitetsbibliotekets ansatte om å hjelpe studentene frem mot eksamen. Etter å ha fått god hjelp fra Universitetsbiblioteket i Oslo og Seksjon for læringsstøtte ved NTNU, var Det virtuelle biblioteket (DVB) allerede i april 2020 en realitet og har vært i drift siden.

For mange er denne tjenesten godt kjent, mens for andre ukjent. Universitetsbiblioteket ønsker at denne fremtidsløsningen skal videreutvikles og være kjent for alle ved NTNU. Målet er at både studenter og ansatte, uansett hvor de befinner seg, skal ha tilgang på gode bibliotektjenester og erfare at biblioteket er der de er.

Hva er Det virtuelle bibliotek (DVB)?

DVB er NTNU Universitetsbibliotekets digitale tilbud, et virtuelt bibliotek i Zoom som inkluderer åpen skranke og veiledning til studenter og ansatte, og kurs i blant annet referering, litteratursøk og skrivepress. Her møter du bibliotekansatte du kan spørre om det du trenger hjelp til, enten via chat eller videosamtale. Hvert besøk i det virtuelle biblioteket er konfidensielt.

Åpningstider er hverdager: kl. 09–15. Det er opprettet en wikiside der man finner informasjon om tilbudet, kursoversikter og lenke til pålogging:

Det har vært gjort mange endringer og tilpasninger underveis. Nå er tiden inne for å gjøre en grundig evaluering av tjenesten for å forsterke det som allerede er godt ved tilbudet og forbedre de områdene der det trengs. Det skal ikke være en intern evaluering, men en gjennomgang som henter innspill fra ulike brukergrupper.

DVB skal også ses i sammenheng med universitetsbibliotekets øvrige tilbud og det nystartede SkjermTREFF-prosjektet. Prosjektet er delfinansiert av Nasjonalbiblioteket, og skal blant annet utforske virtuelle skranke- og veiledningstjenester, både ved universitetsbiblioteket ved NTNU og ved andre bibliotek i sektoren.

Det er mange som har vært innom DVB som har vært fortvila og bedt om hjelp. Det kan være et akutt behov for hjelp før en innlevering, ønske om tips til å jobbe smartere eller behov for hjelp for å kunne fortsette det akademiske arbeidet.

En person valgte faktisk å gå av det toget han satt på for å være sikker på at han hadde stabil internettforbindelse. På den måten fikk han den hjelpen han trengte i DVB, og hoppet deretter glad og fornøyd over på neste mulige tog. Vi ved universitetsbiblioteket ønsker å bidra til flere gode brukeropplevelser både i dag og i fremtiden. Jeg ser derfor frem til resultatet av evalueringen og videreutviklingen av Det virtuelle biblioteket: Biblioteket der du er.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.