Ytring

Ja, vi må vise mer mangfold

I Universitetsavisa 29. mars kritiserer forskningsgruppen WorldViews mangelen på mangfold i en karriereutstilling på Dragvoll. Vi takker for engasjementet, og er enige i kritikken.

- Dessverre ser vi at mangfoldet i studentmassen vår ikke kommer fram i utstillingen. Det ønsker vi å gjøre noe med, skriver de to prodekanene for utdanning.
- Dessverre ser vi at mangfoldet i studentmassen vår ikke kommer fram i utstillingen. Det ønsker vi å gjøre noe med, skriver de to prodekanene for utdanning.
Publisert Sist oppdatert

Karriereutstillingen er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Hensikten med utstillingen er å vise arbeidslivsrelevans i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for våre studenter.

I arbeidet med utstillingen har vi lagt vekt på kjønnsbalanse, at mange av våre disiplinmiljøer er representert, at kandidatene er nært målgruppa i alder og at de representerer ulike typer jobber. Dessverre ser vi at mangfoldet i studentmassen vår ikke kommer fram i utstillingen. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Vi har studenter fra hele verden og med ulike bakgrunner som går ut i samfunnet med en humanistisk eller samfunnsvitenskapelig grad i lomma. Selvsagt hører de hjemme i akademia. De får viktige, spennende og innflytelsesrike jobber – i Norge og internasjonalt. Dette er kandidater som vi er stolte av, heier på og som har ettertraktet kompetanse arbeidslivet etterspør. Vi ønsker, i likhet med kronikkforfatterne, mer mangfold blant studenter og ansatte – nettopp fordi det er en styrke for både NTNU og samfunnet.

Karriereutstillingen er en rullerende utstilling, der en tredel av karriereintervjuene skal skiftes ut tre ganger i året. Neste utskifting av intervjuer skjer før sommeren. Vi håper at kronikken fra WorldViews kan gi oss drahjelp i arbeidet med å finne gode kandidater som viser et større mangfold i studentmassen. Vi er avhengige av at våre fagmiljøer tipser oss om aktuelle uteksaminerte kandidater, og det vil vi oppfordre alle til å gjøre. For det er ingen tvil om at det finnes mange tidligere studenter med ulike bakgrunner som kan inspirere dagens studenter.