Nullopptak

NTNU pauser opptaket til fem masterprogram neste høst

På grunn av dårligere økonomi og færre studenter er opptaket til flere masterprogram ved NTNU satt på pause høsten 2024. MH-fakultetet pauser tre masterprogram og én studieretning.

Toril Forbord forteller at MH-fakultetet vil jobbe videre fram mot våren med å finne ut hvilke studier de skal beholde på sikt.
Publisert

Fakultetene skal i disse dager melde inn til NTNU opptaksrammer på alle studieprogram. Her melder de inn dersom de ikke ønsker å ta opp nye studenter til et masterprogram høsten 2024, et såkalt nullopptak.

Fakta

Nullopptak

Å sette et studium på nullopptak betyr at det ikke tas opp nye studenter dette året. 

For høsten 2024 gjelder dette:

MH-fakultetet: Master i avansert klinisk allmennsykepleie, Masters programme in global health, Master i klinisk helsevitenskap, og studieretningen Occupational science

IV-fakultetet: Geoscience and georeources (Masters program)

HF-fakultetet:  Master of philosophy in English linguistics and language acquisition

NV-fakultetet: Årsstudium i Medisinsk og biologisk kjemi

Fakultet for økonomi: Årsstudium i økonomi og administrasjon (på grunn av kommende master)

Dette kan gjøres av flere årsaker, blant annet dersom fakultetet har hatt få studenter til dette studiet, eller fordi fakultetet må spare penger. UA har undersøkt hvilke programmer som settes på pause neste år. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap er det fakultetet som vil pause opptaket til flest masterprogram. MH-fakultetet har tidligere meldt at de må ned med rundt 40 årsverk, og at de dermed vil la være å ta opp studenter til noen programmer neste høst.

Nå er det klart at dette vil gjelde Master i avansert klinisk allmennsykepleie, Masters programme in global health (internasjonalt masterprogram), Master i klinisk helsevitenskap, og én studieretning i Masters programme in physical activity and health; Occupational science (internasjonalt studieprogram).

Toril Forbord, prodekan for MH-fakultetet, forteller at de i gode tider har opprettet endel masterutdanninger innenfor egen ramme. 

- På grunn av den økonomiske situasjonen skal vi gå ned i antall ansatte. Da må vi også se på studieporteføljen vår, sier Forbord.

Liten pågang

Forbord forteller at MH-fakultetet har sett på hele masterporteføljen sin for å finne ut hvor de skal pause.

- De masterprogrammene som nå pauses er programmer vi ønsker å se nærmere på med tanke på vår framtidige studieportefølje. Skal de endres? Slås sammen? Nedlegges? Dette vil være en vurdering som blir gjort i løpet av våren, sier Forbord.

Første juni er fristen fakultetene har for å søke om endringer i studieporteføljen. Alle fakultet må søke om opprettelser, nedleggelser og større endringer av studieprogram. 

- Master i avansert klinisk allmennsykepleie hadde vi også nullopptak på i Trondheim i fjor. I Gjøvik og Ålesund var det få studenter, sier hun.

Masters programme in global health er etablert i Trondheim.

- Det ligger i studieprogrammets natur at dette blir rammet av kravet om skolepenger. Det kom veldig få studenter i høst, sier Forbord.

40 færre studieplasser

Master i klinisk helsevitenskap inneholder flere studieretninger, og noen av dem hadde nullopptak også denne høsten. Studieretningen Occupational science i studieprogrammet Physical activity and health hadde nullopptak også høsten 2023. 

Til sammen er det en reduksjon på rundt 40 studieplasser sammenlignet med opptaket i 2022. I år var det færre som startet, fordi kravet om skolepenger rammet de internasjonale studiene.

- Hva skjer med de som underviser i disse programmene i dag?

- Det kan bli aktuelt at noen underviser på tvers av studieprogram. Det gjør flere allerede i dag. Våre studieprogram er innenfor området medisin og helsevitenskap, så det er ikke et stort problem, sier Forbord.

Forbord tilføyer at MH-fakultetet øker på andre masterprogram, for eksempel blir det 25 studieplasser hvert år på Master i jordmorfag, her har det tidligere vært 25 studieplasser annethvert år. Dessuten har medisinutdanningen fått 20 nye plasser, med studenter som skal ha deler av utdanningen i Gjøvik.

Ett masterprogram ved IV på pause

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap er det ett masterprogram får nullopptak neste år, nemlig det internasjonale programmet Geoscience and georeources. Dette programmet har 26 plasser. 

Dekan Olav Bolland sier det generelt er færre studenter som faktisk begynner på internasjonale program ved NTNU etter innføring av skolepenger. Det ser ut som enkelte program rammes hardere enn andre. 

- Dette programmet setter vi til nullopptak fordi vi ser det som sannsynlig at det blir et altfor lavt antall som vil begynne i forhold til hva som er bærekraftig å bruke undervisningsressurser på. Vi får se hva som skjer framover med eventuelle stipendordninger, sier Bolland.

NV pauser årsstudium

Det humanistiske fakultet setter nå opptaket til Master of philosophy in english linguistics and language acquisition på pause.

- Vi har vurdert dette programmet over tid, men studieavgiften gjør nå at vi i praksis ikke har noe valg, sier dekan Anne Kristine Børresen.

Ved Fakultet for naturvitenskap pauses opptaket til årsstudium i Medisinsk og biologisk kjemi, med ti plasser.

NV-fakultetet er i en prosess med revisjon av programporteføljen på grunn av nedgang i økonomisk bevilgning, og dette årsstudiet vil bli meldt inn nedlagt fra 2025/26-opptaket.

Setter ikke program på pause

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har ingen nullopptak av masterprogram neste høst, det har heller ikke Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk eller Fakultet for arkitektur og design.

- Vi har imidlertid gjort visse justeringer i kvotene, og flyttet noen plasser fra land utenfor EU/EØS til europeisk eller nasjonal kvote. I tillegg styrker instituttene rekrutteringen av studenter fra EU/EØS til sine internasjonale program, sier dekan Sara Brinch ved AD-fakultetet.

Fakultet for økonomi har satt opptaket til årsstudiet i økonomi og administrasjon på pause, men det er fordi studieplassene flyttes over til en ny mastergrad, og er ikke av økonomiske hensyn. 

Følg UA på Facebook og Instagram.