økonomi

MH-fakultetet må ned med 40 stillinger 

Fakultetet går mot 55 millioner i underskudd i år. Opptak til flere studieprogram settes på pause.

- Vi opplever trangere tider, sier dekan Siri Forsmo til UA.
Publisert

Fakultet for medisin og helsevitenskap bruker mye av sine oppsparte midler. 

UA har fått tilgang på fakultetets økonomirapport for andre tertial i år. Den viser at mens fakultetet hadde 69,5 millioner i oppsparte midler ved årets start, regner de med å kun ha igjen 10,1 millioner på spareboka når 2023 avsluttes. 

Det er først og fremst utgiftene til lønn som er problemet.

I en melding på Innsida i dag skriver fakultetet at man trolig må ned med 40 årsverk.

«Fakultetet som helhet kan gå mot om lag 55 millioner i underskudd inneværende år. Enkelt sagt bruker fakultetet mer lønnsmidler enn vi har budsjett til.»

Målet kan i hovedsak nås gjennom naturlig avgang, ifølge fakultetet.

Pause i opptak til studietilbud

Reduksjonen på rundt 40 årsverk vil innebære endringer i drift og kutt i noen studietilbud. Fakultetet skal konsekvensutrede endringer i en rekke studieprogram. I påvente av utredningen har institutter foreslått å pause opptak til flere studieprogram og studieretninger i 2024. 

Det innebærer å sette såkalt nullopptak når fakultetene skal melde inn neste års opptakstall til NTNU innen 1. oktober.

Tiltakene gjøres for å komme i økonomisk balanse fram til høsten 2027.

Må vurdere om stillinger skal erstattes

UA har spurt dekan Siri Forsmo hvordan det blir å gå inn i 2024 med så stor reduksjon i oppsparte midler.

Forsmo svarer kort på mail: - MH opplever, som store deler av UH sektoren, trangere tider. Det jobbes godt i hele organisasjonen vår for å tilpasse driften til et lavere inntektsnivå, svarer Forsmo.

- Kunne dere vært strengere med ansettelsesstoppen som dere har innført?

- Stillinger som er kritiske for å gjennomføre undervisnings- og veiledningsaktivitet erstattes. Vi må hele tiden vurdere den økonomiske gevinsten mot kostnaden ved ikke levere på samfunnsoppdraget vårt, svarer Forsmo.

Utsetter samling av simuleringsaktiviteten

MH-fakultetet har ønsket å samle simuleringsaktiviteten på Øya i ett felles senter i Kavli-bygget. Nå skriver fakultetet i sin økonomirapport for andre tertial at de utsetter utredningen av dette til 2024.

- Men vil dere få bedre råd i 2024?

- Det er fremdeles en målsetting å samle simuleringsaktiviteten. Her er vi også avhengig av St. Olav. Vi kan ikke si sikkert nå om vi vil få dette til i 2024, eller om det må skyves ytterligere ut i tid, sier Forsmo.