Reaksjoner på kutt i campusprosjekt: - Useriøst, lite dialogorientert, mørk framtid

Styremedlemmer og Studenttinget ytrer bekymring.

Ingrid Bouwer Utne er overrasket over måten Ola Borten Moe rykker ut på.
Publisert Sist oppdatert

I helgen sa Ola Borten Moe at man må regne med en kraftig nedskalering av campusprosjektet og at det ville være snakk om flere milliarder kroner. I dag har Moe vært i møter med ledelsen ved NTNU og byggherre Statsbygg.

Da han kom med beskjedene i Dagens Næringsliv og på sin Facebook-side ytret han også at pengebruken på nye universitetsbygg har gått «over stokk og stein».

Store endringer i campusprosjektet vil utvilsomt medføre nye runder med behandling i NTNUs styre. Borten Moes utspill får representanter for ansatte på styret til å reagere.

LES OGSÅ: - Å bli værende på Dragvoll har også sine kostnader.

- Styret må revurdere

Professor Aksel Tjora sier at han vil avvente med en mer utfyllende kommentar til han har sett noe mer konkret om hva kuttene vil innebære for campusprosjektet.

- Det jeg kan si generelt er at vi har et styrevedtak på at man må revurdere hvordan planen for campusprosjektet om det blir betydelige endringer i rammene. Jeg tenker dette er noe som vi må behandle ganske raskt og noe vi trenger et styrevedtak på.

Han sier det må behandles på en nøktern måte.

- Det vil måtte være en ny runde internt i organisasjonen, det vil være mange ansatte og miljøer som har innspill her.

Han synes det er spesielt å skulle gi denne beskjeden gjennom media.

- Det virker hvert fall som en lite dialogorientert fremgangsmåte, spør du meg. Å få en såpass viktig melding gjennom mediene er noe som virker lite ok.

Aksel Tjora vil avvente flere detlajer, men synes det er rart hvordan beskjeden kommer.

Fra usynlig til tabloid

Hans kollega i Styret, Ingrid Bouwer Utne, synes også det kunne ha vært naturlig å heller føre en dialog med NTNU og prosjektledelsen, heller enn å rykke ut på måten han gjør.

- Min første reaksjon er det er useriøst. Det er lov som statsråd å stille spørsmål, men så må man også ha respekt for at det er utrolig mye arbeid lagt ned i å planlegge dette, det er ikke noe som har blitt gjort på måfå. Man må spørre seg om dette er noe som kommer ut av et markeringsbehov, sier Utne.

Hun sier det virker som et skarpt utspill fra en statsråd hun så langt ikke opplever har vært tydelig til stede i sektoren.

Her går Borten Moe fra å være nesten usynlig til å være tabloid

Ingrid Bouwer Utne

- Her går Borten Moe fra å være nesten usynlig til å være tabloid. Jeg ville trodd at ansvaret til en minister for forskning og høyere utdanning skulle være å forsvare og jobbe for sektoren, ikke slakte den. Jeg forstår behovet for å være kritisk, men jeg liker ikke formen på kommunikasjonen, det er kanskje noe som får støtte hos enkelte velgere, men jeg tror ikke det er noe sektoren setter pris på.

Usikker på om det egentlig er bekymring for sektor

Hun sier det tross alt er noen gode argumenter i det han sier.

- Inflasjonen er på vei opp, og økende priser på byggematerialer er noe man må ta på alvor. Det har også vært mange store prosjekter og det har vært overskridelser. Men om man snakker om å kutte flere milliarder i campusprosjektet så er det plutselig et helt annet prosjekt. Det er et design-to-cost (kostnadsstyrt, jorun.anm.) prosjekt, vi har ikke noe slingringsmonn, så det er store, reelle ting som må kuttes. Jeg vil være nysgjerrig på hva som blir foreslått av kutt og hva slags prosjekt vi står igjen med, forteller hun.

Hun mener man må spørre seg hva som er målet her.

- Jeg blir litt usikker på om dette egentlig er bekymring for sektoren her, eller om man prøver å skape overskrifter. Jeg tror at uavhengig av hva man skulle mene om campusprosjektet så er ikke dette måten vi er vant til å jobbe på i vår sektor.

- Prosjektet kuttet til beinet

Leder for Studenttinget NTNU, Astrid Hilling, sier at de også er svært bekymret over det som kommer nå.

- Campusprosjektet er allerede svært presset. Det har vært kutt tidligere som gjorde at styret var usikre på om prosjektet kunne gjennomføres hvis det ble kuttet mer i bevilgning.

Hun sier dette speiler en mørk framtid for campusprosjektet.

Astrid Hilling sier prosjektet var presset fra før av.

- Det er viktig for studentene, spesielt de oppe på Dragvoll som trenger nye lokaler. De trenger et sted å dra, og det er allerede trangt på Gløshaugen i dag. Vi har et prosjekt som allerede er kuttet til beinet og Dragvoll burde selvsagt vært oppdatert for lenge siden, men det virker ikke akkurat som det er noe som vil komme snart. Da står studentene plutselig ikke igjen med så mye, sier Hilling.

Hun sier i likhet med Utne at det er vanskelig å se innvendingene med tanke på at prosjektet har en design to cost-modell.

- Det er allerede lagt opp sånn at man ikke vil gå utover budsjettet. Vi håper det ikke blir kutt og at man ser hvor viktig dette er for NTNU og studentene som trenger et sted å studere.