Avdelingsleder i et departement har søkt på toppdirektørstilling ved NTNU

Ifølge NTNU har én virksomhetsleder, én leder av en avdeling i et departement og én leder i en kommunal virksomhet søkt om å bli direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU. Men navnene vil NTNU fortsatt ikke ut med.

Det er ennå ikke avklart hvem som blir ny toppdirektøren ved NTNU. NTNU vil heller ikke ut med søkerlista.
Det er ennå ikke avklart hvem som blir ny toppdirektøren ved NTNU. NTNU vil heller ikke ut med søkerlista.
Publisert Sist oppdatert

NTNU er i gang med prosessen for å ansette direktør for organisasjon og infrastruktur. Den nyopprettede stillingen er viktig for NTNU, direktøren skal inngå i toppledelsen ved NTNU sammen med rektor og tre prodekaner.

LES OGSÅ: FÅ SØKERE TIL JOBBEN SOM NTNU-DIREKTØR

Tre av de seks søkerne til stillingen er unntatt offentlighet. Alle er menn. Universitetsavisa har derfor bedt om å få innsyn i hvem disse søkerne er. NTNU har avslått dette, og UA har klaget avgjørelsen videre til Felles klagenemnd. I dokumentene fra NTNU i forbindelse med klagen, kommer det fram en del opplysninger om søkerne.

Alle tre søkere har selv bedt om at navnet deres skal unntas fra innsyn, og iallfall to av dem henviser til ulik grad av omstillinger på deres nåværende arbeidsplass som grunn for dette.

1: Leder virksomhet under omorganisering

Søker 1 er leder i en virksomhet som er under en krevende omorganisering med sammenslåing av flere virksomheter, ifølge NTNU. Søker mener selv at en offentliggjøring av navnet vil skape ekstra uro blant de ansatte og gjøre omorganiseringen vanskeligere. NTNU mener at begrunnelsen er i kjerneområdet av hvilke tilfeller som kan begrunne unntak, og har derfor unntatt navnet fra innsyn.

2: Avdelingsleder i departement

Søker 2 er leder av en avdeling i et departement. Han har henvist til at departementets ansvarsområde for tiden er under press, med uavklart oppgave- og ansvarsfordeling. Dessuten er vedkommende i en særstilling fordi han bistår både politisk ledelse og regjeringen. «Søkeren arbeider tett med statsråden og håndterer regelmessig konfidensiell og sensitiv informasjon i regjeringens politikkutvikling og forvaltning. En offentliggjøring av navn vil svekke tilliten som er helt nødvendig i dette arbeide». Her mener NTNU at søkeren leder en avdeling som er i en omstillingslignende situasjon, hvor en offentliggjøring av navn vil skape økte ulemper for ansatte og departementet. NTNU mener også at offentliggjøringen vil gi skader for søkeren selv og de ansatte, og har derfor gitt avslag på innsynsforespørselen.

3: Leder i kommunal virksomhet

Søker 3 er leder i en kommunal virksomhet som er under omstilling av sentrale tjenester for innbyggerne, ifølge NTNU. Her er deler av begrunnelsen for å nekte innsyn sladdet. Men det kommer fram at omstillingen krever kutt i stillinger og nedbemanning. Ansatte er for tiden under betydelig press, både fra arbeidsgiver, brukere og pårørende. Stillingen søkeren har betinger tillit og integritet innad i virksomheten og utad blant innbyggerne. En offentliggjøring vil gi økt uro særlig for de ansatte, mener søkeren selv, og NTNU mener dette gir grunn til å unnta navnet fra innsyn.

Søkerlister skal være offentlige - men kan være unntak

Offentlighetslovens paragraf 25 sier at søkerlister skal være offentlige. Det skal særlige grunner til for å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, særlig når det gjelder topplederstillinger i det offentlige.

Men opplysninger kan unntas fra offentligheten for eksempel hvis søker er selvstendig næringsdrivende og offentliggjøring kan føre til at virksomheten vil miste kunder, eller hvis søker er leder i en offentlig virksomhet som er under omstilling, og det vil skape ekstra uro hvis det blir kjent at leder søker ny stilling.

Det er også slik at det er større grunn til å offentliggjøre navnene hvis stillingen er av stor offentlig interesse. UA mener stillingen er av stor offentlig interesse, mens NTNU mener den ikke er det.

I det siste har det vært økende oppmerksomhet rundt at mange navn unntas offentlighet i søkerlister. Adressa søkte nylig om innsyn i søkerlista til stillingen som fylkesrådmann i Trøndelag, og fikk medhold. Den gang sto Merete Kvidal, prosjektdirektør for campusutvikling, på lista.

Gunnar Bovims navn var i sin tid også unntatt offentlighet, da han søkte stillingen som rektor ved NTNU. Han kom den gang fra stillingen som administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Nå er saken videresendt til Felles klagenemnd, som vil ta stilling til den.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.