Få søkere til jobben som NTNU-direktør

Det er seks gjenværende søkere til den nye direktørstillingen ved NTNU. Samtlige er menn. Tre navn er unntatt offentlighet.

Hvilken mann blir rektorens hånd på administrasjonsrattet?
Hvilken mann blir rektorens hånd på administrasjonsrattet?
Publisert Sist oppdatert

Dette skriver NTNU på Innsida.

I februar kunne Universitetsavisa melde at rektor Anne Borg ønsket å slå sammen de to direktørstillingene for organisasjon og for økonomi/eiendom i én, felles direktørstilling.

- I løpet av disse årene har NTNU gjennomgått store endringer, ikke minst gjennom fusjonen i 2016. Vi står også overfor andre utfordringer i dag, enn i 2007. Vi møter nye krav fra omgivelsene, økt nasjonal og internasjonal konkurranse om studenter og forskningsmidler, behov og forventninger knyttet til digitalisering, og endrede økonomiske rammebetingelser, sa NTNU-rektoren den gang.

Dermed vil toppledelsen bestå av rektor, tre prorektorer og én direktør.

Den nye direktørstillingen vil erstatte de to tidligere stillingene som organisasjonsdirektør og økonomi- og eiendomsdirektør. Innledningvis brukte man arbeidstittel «administrasjonsdirektør» om den nye toppjobben, men landet på «direktør for organisasjon og infrastruktur.»

Søkerne

Ali Reza Behbahani (50), mann, student ved NTNU, Trondheim

Kelly Windekilde (57), mann, Trondheim

Søker er unntatt offentlighet, mann

Søker er unntatt offentlighet, mann

Søker er unntatt offentlighet, mann

Søknad trukket, kvinne

Arild Heggeset (53), mann, fagansvarlig VA, Trondheim

Dermed er halvparten av søkerne innvilget anonymitet under søknadsprosessen.

Mørland: Har det bra der jeg er

Da UA i vår drodlet omkring mulige kandidater til den nye direktørstillingen, erfarte vi at blant annet tidligere direktør for Nokut, Terje Mørland, var blant dem som hadde blitt kontaktet med forespørsel o han kunne være interessert i denne jobben.

Til UA svarte Mørland slik på spørsmålet om han kunne tenke seg det:

Jeg trives meget godt i min nye jobb. Hadde det ikke vært for det, ville jeg nok snust på denne jobbmuligheten.

Den tidligere administrerende direktøren i Nokut er nå avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Ida Munkeby har vært direktør for organisasjon i en årrekke, hun sluttet i stillingen første august. Roar Tobro, som er konstituert i stillingen fram til ansettelse av ny direktør, skriver i en epost til Adresseavisen at han ikke er aktuell for den nye stillingen. Heller ikke dagens direktør for øøkonomi og eiendom, Frank Arntsen, har søkt jobben.

LES OGSÅ: Må trives med en tilværelse i skyggen

Borg: - Enhetlig ledelse

På spørsmål fra UA om hva forskjellen vil være mellom denne nyopprettede direktørstillingen og en tradisjonell universitetsdirektør, svarte Borg slik i februar:

- Den store og prinsipielle forskjellen er enhetlig ledelse. NTNU har valgt en ledelsesmodell hvor rektor har det øverste ansvar for totaliteten, både de faglige og administrative funksjonene. Rektor rapporterer til styret, og direktøren rapporterer til rektor.

- Denne administrasjonsdirektøren vil likevel få mye innflytelse. Den blir ikke mindre ved at du på sikt vil legge inn oppgaver som i i dag ligger under prorektor for utdanning. NTNU har hatt noen mektige universitetsdirektører i forgangne år - som Vigdis Moe Skarstein og Per Ivar Maudal. Kjenner du ingen ur for at en universitetsdirektør i dag, ved landets største universitet, kan få for mye makt og innflytelse?

- Jeg har ikke sagt at vi på sikt skal legge oppgaver som i dag ligger under prorektor for utdanning under til den nye direktørstillingen. Det jeg har sagt er at vi skal vurdere grenseoppgangene mellom ulike administrative områder i fellesadministrasjonen. Som sagt, dette er ingen gjeninnføring av stillingen som universitetsdirektør. Og nei, snarere tvert imot. Jeg ser at de utfordringene og oppgavene NTNU står overfor i årene framover krever en annen lederstøtte for rektor enn det vi har i dag. Rektor er og skal være NTNUs øverste leder.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.