Eksamen der nesten alle fikk A var for enkel, konkluderer instituttet

Etter forrige semesters eksamen i TIØ4105, vil Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse vurdere eksameners vanskelighetsgrad under kvalitetssikring.

Instituttet der eksamenen ble avholdt, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) holder til i Sentralbygg 1 på Gløshaugen.
Publisert Sist oppdatert

Juni i år omtalte Universitetsavisa at nært 90 prosent av studentene i emnet TIØ4105 - Industriell økonomisk styring ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) fikk A da eksamen i emnet ble avholdt forrige semester. 160 av 183 studenter fikk toppkarakter og kun én strøk i emnet som tidligere hadde gjennomsnitt på C.

Etter å ha undersøkt situasjonen konkluderer instituttet med at eksamen ble for enkel.

- Vi har hatt samtaler med emnekoordinator og med studenter, og er enige om at vanskelighetsgraden på eksamen ble for lav. En av forklaringene er at emnet byttet semester fra høst til vår, og gikk forrige gang høsten 2019, altså før pandemien, sier Tim Torvatn, studieleder ved IØT.

Dette var på grunn av en endring i hvordan studieløpet var lagt ut og ikke relatert til koronapandemien.

Tim Torvatn er studieleder ved IØT, her fotografert under et styremøte ved NTNU.

- Ved neste gjennomkjøring våren 2021 måtte man bytte fra skoleeksamen under tilsyn og uten hjelpemidler, til hjemmeeksamen med alle hjelpemidler. Emnekoordinator klarte da ikke å ta tilstrekkelig høyde for den endring i vanskelighetsgrad som måtte til for oppgavene under slike endrede forhold, sier Torvatn.

Kvalitetssikring sjekker formelle feil

Torvatn sier eksamen ble kvalitetssikret, men ifølge NTNUs retningslinjene som står på NTNUs wiki-side om kvalitetssikring av eksamen er det kun fokus på formelle feil som eventuelt kan føre til at eksamen må gis på nytt.

- Kvalitetssikringen sjekker i hovedsak om oppgavene er forståelige og svaralternativene er korrekte, men ser ikke på vanskelighetsgraden.

«Feil i en eksamensoppgave kan i verste fall medføre at eksamen må tilbys på nytt med det ekstra arbeid og forsinkelser det medfører, ikke minst for studentene. Alle som lager og leverer eksamensoppgaver må derfor ta en kvalitetssjekk av oppgaven.», står det på NTNUs nettsider.

- Dette tar vi nå lærdom av fremover i form av at emnekoordinatorene og kvalitetssikringen også skal vurdere vanskelighetsgrad gitt tilgjengelige hjelpemidler og tid.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.