Nært 90 prosent fikk A i dette Indøk-emnet

Instituttet har satt i gang en undersøkelse og ønsker ikke å kommentere saken. Fra det UA erfarer opplevde studenter at oppgavene var like øvinger fra samme semester.

Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) holder til i Sentralbygg 1 på Gløshaugen.
Publisert Sist oppdatert

En tidligere versjon av artikkelen hevdet at det var 15 som ble utestengt i TDT4100, det har nå blitt rettet opp.

Dette semesteret ble det avholdt hjemmeeksamen i emnet TIØ4105 - Industriell økonomisk styring ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Resultatet ble at av 183, fikk 160 studenter A og kun en student strøk. Det betyr at nært 90 prosent av studentene har fått toppkarakteren. Gjennomsnittskarakteren gjennom emnets levetid har tidligere vært C ifølge nettstedet Grades.no.

Uvanlig gode karakterer har fått instituttet til å reagere.

Sist emnet ble avholdt avholdt eksamen var høsten 2019, fordi emnet har blitt byttet om fra å kjøre på høsten til våren. Dette er ikke relatert til koronapandemien, men det betyr at emnet ikke tidligere har hatt en eksamen under korona.

Gjenbruk av oppgaver

Fra det Universitetsavisa erfarer skal mange av oppgavene ha vært gjenbruk fra øvinger tidligere i semesteret og det kan ha vært mulig å kjøpe hvertfall et løsningsforslag på nettet. Både emneansvarlig og instituttet har begge avslått å kommentere saken og disse detaljene. Tim Torvatn, studieleder ved IØT, svarer følgende på Universitetsavisas henvendelse:

- Vi er kjent med resultatene for sensureringen i TIØ4105 og har satt i gang en prosess med å undersøke fakta i saken. Vi kan ikke si noe om årsaker eller konsekvenser før vi er ferdig med denne prosessen.

Noen studenter skal også fra det Universitetsavisa erfarer være bekymret for at konsekvensen kan bli at det vil komme en annullering av resultatet. Selv om instituttet svarer at eventuelle konsekvenser ikke er noe de ønsker å kommentere.

Ikke første gang med problemer

Dette er ikke første gang det har kommet eksamensresultater noe utenom det vanlige med digitale eksamener under koronapandemien. I fjor vår var det ingen som strøk blant de 1100 studentene som gikk opp i Matte 3. Dette ble knyttet opp mot at vurderingsformen var flervalgseksamen, noe som gjorde samarbeid svært enkelt.

Slik så karakterfordelingen ut sist emnet TIØ4105 avholdt eksamen høsten 2019.

Også i emnet TDT4100, Objektorientert programmering, var det problemer tilknyttet hjemmeeksamen. Her var det rundt 60 studenter som ble mistenkt for juks. Av disse var det 47 som ble utestengt, på grunn av at det var en stor mengde saker ble flere behandlet sent.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.