Etter borchs avgang

UiO-rektoren: - Gå tilbake til én kunnskapsminister

Nå som Kunnskapsdepartementet igjen står uten en egen forsknings- og høyere utdanningsminister, er tida inne for å la departementet bli ledet av én statsråd.

En rektor, en statsminister og en statsråd: Nå som stataråden er ute mener rektoren at statsministeren kan vurdere å ikke erstatte henne, eventuelt utnevne en ny kunnskapsminister med ansvar for hele feltet.
En rektor, en statsminister og en statsråd: Nå som stataråden er ute mener rektoren at statsministeren kan vurdere å ikke erstatte henne, eventuelt utnevne en ny kunnskapsminister med ansvar for hele feltet.
Publisert Sist oppdatert

Det foreslår rektoren ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Fakta

Forsknings- og høyere utdanningsministre

18. oktober 2007 til 23. mars 2012: Tora Aasland (Aasland ble fylkesmann, Kristin Halvorsen overtok ansvaret for hele Kunnskapsdepartementet.)

6. oktober 2013 til 17. januar 2018: Torbjørn Røe Isaksen er minister med ansvar for hele departementet

17. januar 2018 til 24. januar 2020: Iselin Nybø

24. januar 2020 til 14. oktober 2021: Henrik Asheim

14. oktober 2021 til 4. august 2023: Ola Borten Moe

4. august 2023 til 19. januar 2024: Sandra Borch

Se kommentarer fra Tor Grande og Monica Rolfsen sist i saken.

Politikere med markeringsbehov

- Universitetssektoren behøver langsiktig forutsigbarhet. Da er det en utfordring når vi stilles overfor statsråder som behøver å være synlige og vise handlekraft. Det er ikke alltid de bruker utredningsinstruksen sin før de handler for å si det sånn, sier Stølen til UA.

Med en egen minister for forskning og høyere utdanning får sektoren mer oppmerksomhet, det kan være en fordel, medgir UiO-rektoren, samtidig som han signaliserer at det kan bli for mye, eller feil, oppmerksomhet.

- Ser du det som en fordel å slippe statsråder med markeringsbehov?

- Det er klart at politikere behøver å være synlige. I et lite departement, som dette jo er, har man færre muligheter til å vise handlekraft. Får vi statsråder som skal både være synlige og vise handlingskraft så ender vi fort opp med «politikk på speed» i en sektor som rent faktisk er temmelig god – som trenger forutsigbarhet.

Med én statsråd for hele feltet får man et helhetlig ansvar for utdanningsløpet fra grunnskolen, via videregående og til høyere utdanning. Det er en fordel, mener han, og henviser til utfordringen med rekruttering til realfagene som et eksempel.

- Hva med forskningen – den har vel hatt godt av en egen minister?

- Det området kan også én kunnskapsminister håndtere. Det handler om å sørge for mandater, ansvar og myndighet til UH-sektoren, instituttsektoren, Forskningsråd og Innovasjon Norge.

For mye lobbyisme

- Vi har nå lagt bak oss to fagstatsråder fra Senterpartiet – du har ikke alltid vært enig med dem. Spiller det noen rolle for utspillet ditt?

- Jeg har hatt uenigheter også med politikere fra andre partier, svarer Stølen, før han retter et lite spark til rektorkolleger rundt om i landet, og kanskje og til seg selv

- Det synes som om universitetsledere av og til har hatt for mye oppmerksomhet omkring forsøk på påvirke statsråd og departement.

- Så uten en egen statsråd for UH-sektoren blir det ingen dedikert minister å lobbe mot?

- Jojo. Lobbyvirksomhet vil alltid finne sted og jeg skal være forsiktig med å være for sterk her, men det er en fare for at vi i vår iver etter å hente statlige ressurser og bli prioritert bidrar til mangelen på langsiktighet og forutsigbarhet selv, mener rektor Svein Stølen.

Rolfsen: - Ingen god ide

Dekan ved Økonomifakultetet og rektorkandidat Monica Rolfsen er klar i hva hun mener om Svein Stølens forslag.

- Nei, dette synes jeg ikke er noen god ide. Jeg forstår tanken hans om nødvendigheten av helhetstenkning, men det kan man få fint til innenfor den eksisterende departementsstrukturen, sier hun.

UH-sektoren er såpass stor og så kompleks at det er en stor styrke med en statsråd dedikert feltet.

- Vi er inne i en stor omstillingsprosess mot næringslivet, innbefattet grønn satsing, at vi behøver fokuset en egen minister gir, mener dekanen.

- Stølen viser til behovet for å skjerme seg mot markeringskåte statsråder?

- Slike utfordringer vil man alltid måtte forholde seg til. Jeg synes ikke det er grunn god nok til å endre på ministerstrukturen. Det blir en for enkel analyse.

- Sektoren har måttet håndtere to SP-statsråder, hvor i det minste den ene av dem ble opplevd til å forårsake mye ugagn?

- Mange vil vel mene at det ble gjort også mye gagns arbeid. Det viktige nå er å få på plass en statsråd som kan sektoren, sier Rolfsen, og peker på statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

Grande: Interessant debatt

I en epost kommenterer konstituert NTNU-rektor Tor Grande Stølens utspill slik:

Det er en interessant debatt rektor Svein Stølen drar opp. Jeg er enig i at det er viktig å se helhetlig på dette fra barnehage til høyere utdanning og forskning, og ikke minst etter og videreutdanning som vil være viktig framover. Men, slik jeg ser det så er det viktigste at det kommer en ny statsråd på plass raskt, som har ansvar for forskning og høyere utdanning i regjeringen, skriver Grande.

I likhet med Monica Rolfsen er Tor Grande klar på hvem han ønsker seg som Borchs etterfølger:

- I den sammenheng er det er ingen stor hemmelighet at sektoren har stor tillit til statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.