Munnbindpåbud:

Uenige om hvem som bestemmer på campus

NTNU skriver i en melding på Innsida at forskriften om munnbindpåbud i Trondheim kommune ikke gjelder NTNUs arealer. Kommunedirektøren på sin side står på at forskriften gjelder, men at NTNU selv må avgjøre hvilke områder som defineres som publikumsområder.

Er aulaen i Hovedbygningen et fellesareal i et offentlig bygg som er åpent for publikum eller ikke? Kommunen sier ja, NTNU sier nei. Og uansett hvem som har rett må du ha på munnbind hvis du skal dit.
Publisert

Onsdag vedtok formannskapet i Trondheim kommune en forskrift som gjør det påbudt med munnbind i fellesarealer i offentlige bygg som er åpne for publikum.

Til Universitetsavisa bekreftet Trondheim kommune ved kommunedirektør Morten Wolden, via kommunens kommunikasjonssjef, at påbudet også gjelder for NTNUs campuser i Trondheim.

I etterkant av publiseringen mottok Universitetsavisa dog flere henvendelser fra ledelsen ved NTNU som tyder på uenighet om hvem det er som til syvende og sist bestemmer, og hva det er som egentlig er bestemt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

SBL: Gjelder ikke oss

Første henvendelse var fra Hilde Apneseth, seksjonssjef for HMS-seksjonen og del av Sentral beredskapsledelse (SBL). Hun mente det var feil at påbudet gjelder NTNU og at kommunedirektøren hadde sagt noe annet til henne enn til Universitetsavisa. Ifølge Apneseth ville et munnbindpåbud ved NTNU kun gjelde i trange korridorer og trappeløp, samt inngangspartier, slik hun hadde fått beskjed om at påbudet praktiseres også i rådhuset.

Kommunen: Gjelder NTNU

En telefon til kommunedirektør Wolden førte til et annet svar. Jeg har sagt det samme til dere som til NTNU, fastholdt han, og gikk god for svarene kommunikasjonssjefen hadde videreformidlet på hans vegne tidligere på dagen. Han la dog til at NTNUs campuser er store, og at det vil være naturlig å se bort fra deler av campus hvor det er lite trafikk når en bestemmer hva som hører hjem i kategorien som omfattes av forskriften.

Han avkreftet også at at påbudet kun gjelder trange korridorer, trappeløp og inngangspartier i Rådhuset. Tvert imot gjelder påbudet blant annet hele andreetasje ettersom det er der vielser foregår.

Kommunikasjonsavdelingen: Gjelder ikke oss

Neste henvendelse kom fra Jan Erik Kaarø, stedfortredende kommunikasjonssjef ved NTNU. Han gjentok de samme innvendingene som Apneseth hadde. Påbudet gjelder ikke for hele campus, bare noen ytterst få utvalgte områder. Det førte til at artikkelen onsdag kveld ble moderert noe, blant annet med en presisering av hvilke områder Kaarø mente påbudet gjaldt - trange korridorer og trapper.

Torsdag kom den offisielle meldingen fra NTNU. På Innsida skriver de: «Kommunens generelle påbud omfatter ikke arealene og byggene til NTNU og Studentsamskipnaden (Sit), har kommuneledelsen avklart.»

Kommunen: Gjelder NTNU

Det stemmer ikke, ifølge kommunedirektør Wolden. I en sms til Universitetsavisa torsdag omtaler han formuleringen som overraskende.

«Jeg har ikke gitt NTNU fritak fra forskriften, og har heller ikke myndighet til det. Overraskende formulering for meg.»

Han skriver også at kommunen skal drøfte påbudet med NTNU på fredag, men bekrefter at han snakket med Apneseth om påbudet onsdag:

«Vi har ikke mulighet til å unnta noen fra forskriften, den gjelder, men det stemmer at jeg i en tlf-samtale med HMS-ansvarlige har bedt NTNU om å vurdere hvilke deler av campus som ikke regnes som publikumsområder, og hvilke områder som er spesielt viktig å ha fokus på når det gjelder munnbind.»

Innfører likelydende påbud

Trøsten får være at resultatet per nå er det samme, uavhengig av hvem det er som bestemmer reglene for campus. For selv om NTNU mener at kommunens generelle påbud om munnbind i fellesarealer i offentlige bygg som er tilgjengelig for publikum ikke gjelder ved NTNU har de selv innført påbud om munnbind, blant annet i «fellesarealer som er åpne for publikum; inngangspartier, gangareal, bibliotek, kantine, heiser etc.» samt andre steder hvor det er fare for trengsel.