Ocean Space Centre

Ber om at Sjøgangsbassenget blir flyttet til et annet sted

Nesten 1000 personer i Trondheim har skrevet under på en underskriftskampanje.

Naboene til bygget, fra venstre: Karin Dyrstad, Marit Sjølie og Line Vaarum sa til UA i mars at de har levd godt med dagens bygninger, men mener Ocean Space Centre blir for gigantisk.
Naboene til bygget, fra venstre: Karin Dyrstad, Marit Sjølie og Line Vaarum sa til UA i mars at de har levd godt med dagens bygninger, men mener Ocean Space Centre blir for gigantisk.
Publisert Sist oppdatert

Innledningsvis står det følgende:

«En hel bydel er opprørt over NTNU, SINTEF og Statsbygg sine planer for det nye Ocean Space Center (OSC) på Tyholt. Enorme volum på bygninger vil endrer bydelen fullstendig og ruve i landskapet til evig tid. Slik prosjektet nå er planlagt, får ikke OSC plass på Tyholt. Ved å flytte Sjøgangsbassenget til en annen lokasjon, ser vi en mulighet for at bydelen vår ikke blir rasert for all fremtid.»

Kampanjen ber byens politiske partier sørge for at følgende skjer:

  • at Sjøgangsbassenget flyttes til en annen lokasjon
  • at Tyholtskogen vernes for å bevare et sårbart biologisk mangfold
  • at «Spruten» forblir et urørt friområde

Argumenterer for flytting

Underskriftskampanjen har fått navnet: «Nei til kjempeutbygging av Ocean Space Centre på Tyholt!». Den ble startet i begynnelsen av mai og pågår fram til 20. juni. Så langt har i underkant av 1000 personer skrevet under.

I et tidligere intervju med UA så naboer også mørkt på to år med anleggsarbeid med spunting og masseuttak. Det som likevel bekymrer den mest er hvor massivt sjøgangsbassenget blir.

I budskapet fra underskriftskampanjen heter det:

«Hvis Sjøgangsbassenget flyttes til en annen lokasjon, kan dagens Marintekniske senter med kontorbygg oppgraderes, uten å skyggelegge barnehagen og nærområdet slik det planlagte kontorbygget nå vil gjøre. Ved å flytte Sjøgangsbassenget vil også Spruten og Tyholtskogen bli bevart. Et så gigantisk byggeprosjekt med så massive bygninger hører ikke hjemme i et boligområde.»

Det største bygget vil blant annet huse Sjøgangsbassenget. Dette bygget er planlagt til å bli 280 meter langt og mellom 10 og 20 meter i høyden.

- Fragmenterer fagmiljøene

I et intervju med UA i slutten av mars sa dekan Olav Bolland at det er gjort mange forstudier på hvor OSC bør ligge, og at minst tre alternative plasseringer er utredet.

- Konklusjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet, som NTNU stiller seg bak, er at Tyholt er det beste stedet for OSC. Det handler om grunnforhold, nærhet til campus Gløshaugen for studentene, og kostnader til både investering og drift, sa han.

Til Adresseavisen sier Bolland at de jobber med å se kritisk på høyde, dybde, lengde og bredde, men at det ikke er aktuelt å flytte sjøgangsbassenget.

- Det vil fragmentere fagmiljøene. Dersom vi skulle plassert det på Øysand eller andre steder utenfor byen, ville det betydd lengre reisetid og ødelegge det vi ønsker å oppnå med alt på ett sted og kort vei til Gløshaugen der studentene våre også har undervisning.

I kommentarfeltet tilknyttet underskriftskampanjen skriver Elin Marita Haugen Hermundstad:

«Hele prosjektet er en skandale. Det er mange som ikke ønsker denne enorme utbyggingen, selv blant de ansatte. Det er langt verre å gjennomføre bare fordi man føler seg fanget, enn det er å ta ansvar og si stopp.»

Anita Øynes, en av naboene, skriver:

«Det er er helt utrolig at man planlegger et slikt monsterbygg midt i et boligområde! Det vil ta utsikt og sol fra naboer på nordsida og på sørsida vil vi se rett inn i en massiv betongvegg i stedet for grønne enger. Og byggeperioden ser vi for oss bli helt uutholdelig med spunting og støy til den grad at jeg tror flere vil vurdere å flytte bort fra området. Nei til ødeleggelse av nærmiljøet vårt. Flytt anlegget til sjøen der det hører hjemme. Hva med Dora som allerede har en tørrdokk som allerede brukes til tilsvarende forskning?»

Statsbygg har holdt flere nabomøter med beboerne på Tyholt. På et møte i april ga Statsbygg beskjed om at både akebakken og skogholtet beholdes. Dette er et viktig friluftsområde for naboene i omkringliggende bydeler.

Bygningsrådet i Trondheim skal behandle reguleringsplanen 22. juni. Bystyret ferdigbehandler planen 2. september. Startbevilgning blir tidligst ved behandling av statsbudsjettet for 2022 med planlagt byggestart i april samme år. Anlegget er planlagt ferdigstilt i årene 2027-29.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.