Ocean Space Centre:

Friområde og akebakke blir bevart

Friluftsområdet på Tyholt blir bevart og skal holdes åpent i hele anleggsperioden, meldte Statsbygg på et nabomøte torsdag kveld.

Line Vaarum blir nabo til Ocean Space Centre og var svært kritisk på møtet til at Statsbygg ikke viser bedre hvordan anlegget vil ruve i terrenget.
Publisert Sist oppdatert

Underveis i Zoom-møte ble det også lagt fram skisser med reduserte høyder og bredder for det som skal bli NTNUs store stolthet: Det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi.

Over hundre naboer deltok på møtet, var godt forberedt og stilte kritiske spørsmål. Stemninga var til tider amper og med uttrykt mistillit til skissene Statsbygg la fram.

130 merknader til reguleringsplanen er kommet inn i forbindelse med den offentlige høringa. Statsbygg åpner nå for en rekke endringer for å ta hensyn til kritikken fra naboene. Innvendingene har gått på at anlegget blir for massivt og vil legge beslag på et populært friluftsområde, inkludert akebakken kalt Spruten. Bekymringene for trafikksikkerhet og støy i anleggsperioden er også store.

Under møtet ga Statsbygg beskjed om at:

- Akebakken ned mot Kong Øysteins veg kan beholdes som i dag

- Skogholtet skal beholdes.

- Øvrig del av Spruten kan beholdes med det preg parken har i dag

- Offentlig gangvei vurderes på nytt for ikke å dele akebakken og bevare skogen

Friområdet med utsikt mot høyblokkene på Valentinlyst blir brukt både av voksne og barn. Her er det et skogholt, områder til å lufte bikkja og en akebakke.

Konkurranse om Spruten

Og så kom litt av et frieri til barna i området:

- Vi vil invitere til en konkurranse om hvordan Spruten skal utformes, sa Håkon Dreyer Sæter i Statsbygg.

Representanter fra naboer, skoler, barnehager, NTNU og Sintef skal bli involvert i konkurransearbeidet.

- Dere har misforstått. Det er ikke en park vi ønsker, dette skal være et friområde, kommenterte Turid Reenaas.

- Vi vil høre hva alle mener, men spesielt barn og unge, om det er andre ting man savner her. Vi ser ikke for oss store inngrep, det kan være at man etablerer plen på det ene hjørnet for ballspill, her vil vi ha innspill fra alle, svarte Sæter.

Nils Andreas Thommesen greide å være vittig oppi alt det alvorlige:

- Det går ikke an å bevare Spruten hvis toppen, der den starter, ikke blir bevart. Den nye akebakken blir Slappen mer enn Spruten. Dere har stjålet den toppen, konstaterte han.

Sæter svarte at de har sett på høydekurven og at det skal være mulig å få like mange høydemeter som i dag. Det kan gjøres noe med terrenget for å beholde høydemetrene, mente han – og ønsket innspill på dette framover.

Statsbygg sa videre at de har som mål å holde Spruten størst mulig åpen i anleggsperioden, men at den vil bli redusert. Bredden blir ivaretatt, mens høyden blir redusert 5-6 meter.

- Dere maskerer ting

Merknader til størrelsen på Ocean Space Centre har blant annet gått ut på at det blir for tett og massivt, dårlige solforhold, skygge på barnehagen, trekke bassengene lenger sør og senke høyden på bassengenes nordligste del.

Reviderte høyder og bredder lagt fram av Statsbygg på nabomøtet torsdag.

Sissel Arctander, plankonsulent hos Gottlieb Paludan Architects, viste en rekke skisser, perspektiv, på hvordan anlegget vil se ut fra ulike retninger. Hun fortalte at det går an å redusere høyden med 1 meter eller to på flere bygninger. Dagens bygg med slepetank er på 300 meter, mens nytt bassengbygg kan bli på 280 meter.

Dette beroliget ikke en del av møtedeltakerne.

- Når dere selv sliter med å finne egne bygg på skissene, så viser bare det hvor visuelt forledende dette er. Jeg er veldig skuffet. Dette ga meg ingen ting, sa Line Vaarum.

- Jeg etterlyser grep for massiviteten og brutaliteten av en veldig lang, massiv vegg uten vinduer. Jeg kan ikke se at dere har gjort noe for å rette opp i det? spurte Nils Andreas Thommesen.

Arctander svarte at det er et langt bygg og det må være lukket. Det kan ikke deles i to, derfor blir det viktig at det er mye grønt rundt.

- Perspektivene sier meg fryktelig lite. Jeg er enig i at de ikke viser hvor svært dette blir, sa Ole Magnus Holden.

Han ønsket seg et måltall som viser hva volumøkninga av nye bygg er sammenliknet med dagens Marinteknisk senter.

- Det sier noe om sprenge- og ruvefaktoren, hvor stort det blir og hvor stor byggeperioden blir.

Sissel Arctander oppga at i kvadratmeter vil Ocean Space Centre utgjøre en økning på 20 000 sammenliknet med dagens anlegg. 50 000 kvadratmeter i sum.

- Beklager at vi maser sånn. Det er veldig forvirrende hvor stort dette blir. Jeg blir nesten litt redd for at dere heller ikke forstår hvor stort dette blir siden vi ikke får svar. Dere maskerer ting, sier ikke reelle høyder. Kan vi ikke snakke ordentlig sammen uten at vi villedes med uklare skisser og begrep, sa Line Vaarum oppgitt.

Mange naboer vil leve med støy og støv under anleggsperioden. Flere mente de bør få tilbud om alternativt bosted hvis det blir nødvendig.

Videre framdrift blir et nytt nabomøte 14. april. Bygningsrådet i Trondheim skal etter planen behandle reguleringsplanen 22. juni. Bystyret behandler planen 2. september.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.