undersøkelse av forskerforbundet

Én av tre faste vitenskapelige har vurdert å forlate akademia

Arbeidspress og lønn oppgis som årsaker for at få vil anbefale karriere i akademia og at mange vurderer andre karrierer istedenfor.

Forskerforbundets Guro Elisabeth Lind er bekymret for forskernes kår.
Forskerforbundets Guro Elisabeth Lind er bekymret for forskernes kår.
Publisert Sist oppdatert

Ifølge en undersøkelse Forskerforbundet nylig gjennomførte blant sine vitenskapelig ansatte medlemmer, oppgir flertallet av de midlertidig ansatte (71 prosent) at de ønsker seg en videre karriere i akademia. Men over halvparten av de midlertidig ansatte (56 prosent) ser på det som lite realistisk å få en fast eller trygg jobb, det skriver Forskerforum.

Fakta

Forskerforbundets undersøkelse

  • Forskerforbundet har sendt ut en undersøkelse om forskeryrkets attraktivitet, og hvorfor noen velger å forlate akademia, til 13 800 medlemmer.
  • 4306 vitenskapelig ansatte ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak har svart på undersøkelsen.
  • 79,9 prosent av de som har svart, er fast ansatt, 19,5 prosent er midlertidig ansatt.

Kilde: Forskerforum

Det er også en del med fast stilling som vurderer å forlate akademia. Én av tre fast ansatte svarer at de enten har søkt seg bort eller har vurdert å slutte i akademia. Arbeidspress og lønn oppgis som årsaker.

En tredjedel av de som har svart, vil ikke anbefale en karriere innen forskning og høyere utdanning for de unge, ifølge undersøkelsen. Blant postdoktorene vil hele fire av fem ikke anbefale denne karrieren.

Leder i fagforeningen der undersøkelsen er gjennomført, Guro Elisabeth Lind sier til Forskerforum at hverdagen for forskere har blitt mye verre på kort tid.

- Jeg tror ikke folk er helt klar over hvor utfordrende forskerhverdagen kan være i dag, ikke minst for de unge forskerne. De står i en knallhard og uforutsigbar konkurransesituasjon, der de hele tiden må kjempe om knappe forskningsmidler og stillinger, sier hun.

69 prosent oppgir at de er fornøyde i jobben sin. Selv om dette representerer et stort flertall, er dette ikke spesielt høy i nasjonal sammenheng. Statsansatteundersøkelsen viste at 80 prosent av statlige ansatte er fornøyd og i SSBs levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø fra 2019 svarte 88 prosent av sysselsatte i Norge at de var fornøyd.

- Det er slett ikke uvanlig at folk vurderer å skifte jobb, sier førsteamanuensis og forsker på arbeids- og organisasjonspsykologi Knut Inge Fostervold til Forskerforum.

Han påpeker det likevel er en høyere terskel for å faktisk gjøre det. Han peker også på at akademia er et spesielt usikkert felt og at det nok er noe som bidrar til å redusere trivselen for de som jobber der.