Ny leder for Akademikerne

Lise Lyngsnes Randeberg er valgt til leder for Akademikerne. Hun har vært konstituert i stillingen siden november 2021.

Randaberg er professor ved NTNU.
Publisert

Randeberg ble valgt på hovedorganisasjonens rådsmøte onsdag etter at en enstemmig valgkomité innstilte henne til ledervervet.

- Jeg er glad for tilliten og synes det er et privilegium å få lede Akademikerne. Bredden og mangfoldet i medlemmenes kompetanse er det mest verdifulle vi har og et fantastisk utgangspunkt for å finne gode løsninger for samfunnet fremover, sier den nyvalgte lederen.

Randeberg har tidligere vært president i hovedorganisasjonens største forening Tekna i åtte år, og hun har vært nestleder i Akademikerne siden 2016. Hun overtar som leder etter Kari Sollien.

Samtidig er hun også professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNUs Institutt for elektroniske systemer ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk og hun har vært med på å starte to gründerbedrifter.

Akademikernes 13 medlemsforeninger har til sammen 253.000 medlemmer.

Fakta

Øvrige styremedelmmer 2022-2024

  • Nestleder: Morten Ingebrigtsen Wedege, Naturviterne
  • Anne Karin Rime, Legeforeningen
  • Jan Inge Eidem, Samfunnsøkonomene
  • Håkon Kongsrud Skard, Psykologforeningen
  • Helle C. Nyhuus, Lektorlaget
  • Morten Boland Jørgensen, Econa