Undersøkelse bekymrer: Studentene sliter psykisk

Fire av ti studenter opplever at de føler seg mer ensomme og nedstemte under koronakrisen. Studenter som bor på hybel sliter mest, viser ny undersøkelse.

En av fire studenter mener studiestedet har fulgt opp studentenes psykiske helse på en god måte under pandemien. Bildet er fra en tidligere immatrikulering ved NTNU.
Publisert

– Mange studenter kommer fra andre deler av landet og har ikke så solid nettverk på studiestedet. Dette gjør studentene ekstra sårbare under pandemien, sier leder Kari Sollien i Akademikerne , som har gjennomført undersøkelsen.

Studenter som bor alene føler seg mer ensom under pandemien, enn de som har bodd sammen med noen. Halvparten har i stor grad følt seg mer ensomme og 22 prosent har oppsøkt psykisk hjelp etter at pandemien startet.

Undersøkelsen viser også at to av tre studenter opplever at koronapandemien i stor grad har gjort det vanskeligere å strukturere studiehverdagen. Kun halvparten opplever det faglige utbyttet som godt.

En av fire studenter mener studiestedet har fulgt opp studentenes psykiske helse på en god måte i forbindelse med pandemien, og en av tre mener oppfølgingen har vært svært eller ganske dårlig.

– Det er viktig at studiestedene jobber med å skape gode fellesskap som er trygge og følger opp studentene tett. Selv om det er noe ulike tilbakemeldinger fra studenter ved forskjellige institusjoner er inntrykket at dette rett og slett ikke er godt nok, sier hun.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.