Borg: «Det blir stilt spørsmål om ytringsfrihetens kår ved NTNU»

Rektoren er urolig for saker «som kan skape grobunn for usikkerhet knyttet til om det er lov til å ytre seg kritisk ved NTNU.»

Borg: «Ytringsfriheten skal ha gode kår ved NTNU. Ansvaret for det har hver og en av oss, men jeg vil understreke at vi som er ledere har et særlig ansvar.»
Publisert Sist oppdatert

I den senere tid har det kommet til overflaten en rad saker som har bidratt til å så tvil om hvor stor ytringsfrihet ansatte ved NTNU har. Dette gjorde at NTNU-rektor Anne Borg så det som nødvendig å legge ut en tekst om ytringsfrihetens kår ved NTNU fredag ettermiddag.

«Mange ansatte er forståelig nok bekymret og lurer på hva som skjer», skriver Anne Borg.

Det har, etter hva vi kan se, ikke hendt før at universitetets øverste leder har sett det som nødvendig å gå ut med dette budskapet på et slikt vis tidligere. Det nærmeste man kommer er da NTNU-rektor Borgs forgjenger Gunnar Bovim, i 2018 det nødvendig å ta selvkritikk et på at man hadde trått feil i å forsøke å legge munnkurv på Øyvind Eikrem.

Borg skriver i sin tekst på Innsida at hun ikke ønsker å gå inn på enkeltsaker, men framholder at hun som rektor ikke fornøyd med at universitetet opplever saker «som kan skape grobunn for usikkerhet knyttet til om det er lov til å ytre seg kritisk ved NTNU.»

Rektoren slår fast at dette forteller at NTNU-ledelsen har en del å jobbe med. Som øverste leder er det hennes ansvar å sørge for at det skjer.

Sak på sak

Ytringsfrihet har vært et tema i forbindelse med en rad konfliktsaker ved NTNU i de senere år. For tre år siden kunne Universitetsavisa fortelle at Øyvind Eikrem var kalt inn på instituttlederens teppe på grunn av uttalelser han ga til nettstedet Resett. For kort tid siden skrev vi om personalkonflikt ved Institutt for lærerutdanning hvor to ledere trakk seg. For få dager siden vakte et innlegg fra ILUs instituttleder Torberg Falch kraftige reaksjoner, hvor han angrep en av de to lederne for deres uttalelser i media. I vår rapporterte Universitetsavisa om en tilspisset konflikt ved lederansettelse ved Institutt for teknisk kybernetikk. Kort tid etter kunne Khrono rapportere at førsteamanuensis Anastasios Lekkas var kalt inn til fakultetsledelsen for å ha ytret seg i kommentarfeltene til flere av UAs artikler.

Nå kjenner Anne Borg behov for å slå fast at ansatte ved universitetet hvor hun er rektor skal kunne forvente stor takhøyde for hva man har rett til å ytre seg om.

«Jeg har tidligere uttalt meg om ytringsfrihet ved NTNU, og jeg vil igjen slå dette fast: Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi ved NTNU, som i det demokratiske samfunnet vi er en del av. Ytringsfriheten har og skal ha vide rammer; det skal være stor takhøyde for å ytre sine meninger på NTNU», skriver NTNU-rektoren.

- Må også tenke på hvordan vi ytrer oss

I teksten sin retter Borg også en formanende pekefinger mot dem som er for hard i ordbruken. Dermed berører rektoren temaet 'ytringsfrihet versus ytringsansvar'.

«Universitetet er ikke helt som andre arbeidsplasser. Universitetskulturen er preget av at vi kollektivt og hele tiden kritiserer hverandre. Det gjør vi fordi vi vil frembringe solid og etterrettelig vitenskap. Å være «kritisk» er en av kjerneverdiene til NTNU. Samtidig vil jeg minne om at også «respektfull» og «konstruktiv» er nedfelt som NTNUs kjerneverdier. Vi har alle et ansvar for å tenke over hvordan vi ytrer oss, og hva som er vårt bidrag til et sunt og inkluderende ytringsklima.»

Borg adresserer videre det hun beskriver som den harde tonen som gjør seg stadig mer gjeldende i den offentlige debatten, som hun opplever er med jevne mellomrom på dagsorden.

«En debattform som gjør at mange vegrer seg for å delta, er et demokratisk problem og vi som universitet har et spesielt ansvar for å bidra med kunnskap og saklighet», skriver hun.

«Det samme gjelder også i den interne debatten. I bunn og grunn handler det både om ytringskultur og i vid forstand organisasjonskultur. Den utvikler vi hver eneste dag, i positiv eller negativ retning. Dette handler også om ytringsfrihetens rammebetingelser, avslutter Borg.

«Ytringsfriheten skal ha gode kår ved NTNU. Ansvaret for det har hver og en av oss, men jeg vil understreke at vi som er ledere har et særlig ansvar.»

Les også: Ytringsfrihet – hvor går grensen?

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.