Kraftige reaksjoner på innlegg fra instituttleder på intern side

Fredag la instituttleder Torberg Falch ut et innlegg hvor han omtalte Tone Pernille Østerns uttalelser i media som respektløse. Det førte til vill protest fra flere ansatte ved Institutt for lærerutdanning.

Et innlegg fra instituttleder ved Institutt for lærerutdanning har ført til reaksjoner.
Publisert

«Denne påstanden er respektløs» skrev Torberg Falch, leder ved Institutt for lærerutdanning, i et innlegg i instituttets egen kanal på NTNUs interne sider fredag.

Bakgrunnen var at Tone Pernille Østern hadde ytret seg kritisk i media om arbeidet med inkludering og mangfold i instituttets ledergruppe. I tillegg hadde hun også videreformidlet begrunnelsen en kollega hadde fått da vedkommende ikke fikk jobben som fagseksjonsleder ved instituttet.

LES OGSÅ: To ledere trakk seg etter konflikter i ledergruppen ved Institutt for lærerutdanninig

«Jeg er av den oppfatning at dette er respektløst overfor det kollegiale på ILU» skrev Falch.

Det førte til at universitetslektor Unni Eikeseth gikk ut med en protest i samme interne kanal.

«Eg vil protestere mot at ein enkelttilsett blir kritisert offentleg i informasjon frå leiar til alle tilsette fredag 18/6. Dette er eigna til å spreie frykt for å ytre seg. Eg minner om at arbeidsgivar har plikt etter arbeidsmiljølova punkt § 1-1c til å legge til rette for et godt ytringsklima i vikrsomheten,

Å henge ut enkelttilsette på denne måten er i strid med § 4-3 (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.» skriver hun og oppfordrer kolleger til å like og dele innlegget.

I skrivende stund har protest-innlegget fått et titalls støttende kommentarer og 44 likerklikk.

I etterkant av protesten har instituttleder Falch fjernet det aktuelle avsnittet fra sitt opprinnelige innlegg.

Universitetsavisa har vært i kontakt med både Unni Eikeseth og Torberg Falch. Ingen av dem ønsker å kommentere saken utover det som står på intranettet.

Unni Eikeseth er leder for Universitetsavisa sitt redaksjonsråd. Rådet er et rådgivende organ hva avisens strategi angår, og fungerer som bindeledd mellom redaksjon og eier.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.