Instituttleder misfornøyd med å bli erstattet: - Vi har noe som heter kvalifikasjonsprinsippet

Ved Institutt for teknisk kybernetikk stilles det spørsmål til ansettelsesprosessen for ny instituttleder.

Morten Breivik avbildet ved lansering av biografien om kybernetikk-professor Jens Glad Balchen.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentar fra HR- og HMS-sjef ved NTNU, Arne Kr . Hestnes.

Onsdag 17. mars sendte sittende instituttleder ved NTNUs Institutt for teknisk kybernetikk, Morten Breivik, ut en epost til alle ansatte ved instituttet. Dette kom etter en epost fra dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) om nye instituttledere. I sin epost uttrykker Breivik både skuffelse og forundring over at han ikke fikk en ny periode i instituttlederstillingen han hadde søkt på.

- Jeg ble derfor både skuffet og forundret da jeg fikk beskjed om at jeg ikke fikk anledning til å være med videre som instituttleder. Jeg konstaterer at mine oppnådde resultater, kompetanse og erfaring etter snart 8 år som instituttleder ikke var tilstrekkelig, selv om vi har noe som heter kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven, skriver Breivik i eposten.

Breivik ønsker ikke å kommentere saken utover epostene.

Det er Berit Floor Lund, som tidligere har jobbet ved instituttet og som nå jobber ved Kongsberg maritime, som fikk jobben som instituttleder. I eposten viser Breivik til kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven, som er et lovfestet prinsipp som sier at den best kvalifiserte personen skal ansettes til en stilling i offentlig sektor. Han viser også til det han har oppnådd i sine åtte år som instituttleder.

- Siden den tid har vi økt den fast vitenskapelige staben fra 15 til 35 ansatte, oppnådd rekordstor søkning til studiene våre, et rekordstort antall studenter som fullfører studiene sine, rekordstor kvinneandel på studiene, rekordmange kvinnelige ansatte, rekordmange PhD-kandidater, rekordstor forskningsaktivitet og produksjon av publikasjonspoeng, rekordstor formidlingsaktivitet og et rekordstort antall innovasjonsprosjekter og spinoff-selskaper.

NTNU stadig mer toppstyrt

Han trekker også fram at de har etablert nye, framtidsrettede emner, etablert samarbeid på tvers av institutt og fakultet og dokumentert instituttets historie gjennom biografien om professor Jens Glad Balchen, Alltid rabiat. I tillegg sier han de har beholdt et godt miljø gjennom store endringer ved NTNU.

- For meg er det enkelt: Jeg har en stor lidenskap for fagfeltet og et hjerte som banker for instituttet og hele NTNU.

Breivik mener denne tiden med stor endring og vekst gjør det ekstra viktig med kontinuitet på instituttledernivå.

- Samtidig opplever vi stadig mer toppstyring i organisasjonen og det er viktig at vi sammen bidrar til at instituttene, som er der primærvirksomheten foregår ved NTNU, fortsatt skal være sterke og ha nødvendig handlingsrom til å agere på muligheter og utfordringer som kommer i stadig raskere tempo.

I tråden av eposter som har gått ved instituttet siden, har flere vært inne og uttrykt støtte til Breivik og stilt spørsmål ved ansettelsen. Selv om det også har blitt stilt spørsmål ved hvor stor dramatikken i saken er. I tillegg uttrykker Breivik selv at han ikke får klarhet i hvorfor han ikke nådde opp og at dette ikke er noe som belyses.

Forståelse for skuffelsen

Leder for fakultetsstyret ved IE-fakultetet, Arne Quist Christensen, sier de har fulgt retningslinjene fastsatt av NTNU i ansettelsen.

- Innstillingsutvalget har gjennomført en prosess som har gått over flere runder. Innstillingene ble mottatt og grundig vurdert. Fakultetsstyret vedtok å gi tilbud i rekkefølgen av innstilte kandidater. Vi har vært heldige og hatt gode kandidater og vi mener vi har valgt de som var best kvalifisert.

Han sier at i denne runden så er det to sittende instituttledere ved IE-fakultetet som ikke ble ansatt for en ny periode og mener det i seg selv ikke er noe unormalt med dette.

- Jeg har forståelse for at Morten er skuffet. Så må han også ha forståelse for at valget er gjort basert på utlysningen. Det kan være at vi har veid på en annen måte enn han forventet. Men han var en god kandidat, og han har ikke gjort seg bort på noen måte.

Leder for fakultetsstyret ved IE-fakultetet, Arne Quist Christensen, sier han står 100 prosent bak beslutningen som er gjort.

I den første eposten som kom fra dekan ved IE-fakultetet sto det at ansettelsene var gjort enstemmige. Dette har det blitt uttrykt forvirring over i interne eposter ved ITK, hvor det er kommet frem at innstillingen av den andre kandidaten ble gjort med dissens i innstillingsutvalget. Christensen sier han ikke kan kommentere dette, og innstillingsutvalgets innstilling er unntatt offentlighet.

- Det kan komme en klar innstilling fra innstillingsutvalget. Men det kan også komme en innstilling med dissens eller en delt innstilling der fakultetsstyret må velge mellom to likestilte kandidater. Det er uansett fakultetsstyret som tar den endelige beslutningen. I denne ansettelsesrunden ble alle beslutninger vedtatt enstemmig av fakultetsstyret, forklarer han.

Ingen fra instituttet i fakultetsstyret

Det er ingen fra institutt for teknisk kybernetikk som sitter i det nåværende fakultetsstyret. Christensen sier at måten fakultetsstyret er bygd opp på ikke gjør det mulig å ha en ansattrepresentant fra alle institutter.

Det er totalt fem ansattrepresentanter, der fire er vitenskapelig ansatte og en teknisk-administrativ. Ved IE-fakultetet er det syv institutter.

- Vi har et bredt sammensatt styre. Jeg har ikke reflektert veldig mye over hvorvidt de kommer fra det ene eller andre instituttet. Min erfaring fra de åtte årene jeg har sittet i fakultetsstyret er at vi får et helhetlig blikk uansett hvilke institutt som er representert, sier Christensen.

Han sier dette har vært en stor prosess som har gått riktig for seg og at han stiller seg 100 prosent bak resultatet. Vedtaket er gjort og han sier at det ikke er aktuelt å skulle snu.

- Ansettelsesvedtaket kan ikke omgjøres. Nå er det gjort et vedtak, og da må man se framover og støtte opp under ny instituttleder.

Best resultat med ansatt leder

Dekan ved IE-fakultetet, Ingrid Schjølberg, er enig i at det nå er på tide og se framover og at det allerede er konkludert i denne saken.

- Det er et styrevedtak ved NTNU at vi har ansatte ledere på nivå en, to og tre. Det kan man enten være enig eller uenig i. Instituttene er store virksomheter og da er det også min mening at man får det beste resultatet med ansatte ledere, sier hun.

Hun bemerker at det er mange som nå har stilt til valg ved NTNU-styret og valgte/ansatte ledere blir sikkert en diskusjon i fremtiden også.

Dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Ingrid Schjølberg, mener det er på tide at man ser framover med den instituttlederen som nå er ansatt.

Hun sier også at hun har forståelse for at det er noen som er skuffet.

- Vi har hatt allmøte og da kom det også tydelig fram at det er noen som ikke er helt fornøyd. Vi har hatt mange og gode søkere ved IE-fakultetet og ved slike ansettelser kan konkurransen bli hard.

Når det gjelder Breiviks oppfattelse av han ikke har fått beskjed om hvorfor han ikke nådde opp og at det ikke er noe ansvarlige ønsker å belyse, vil ikke Schjølberg gå nærmere inn på det, men sier at både dekan og styreleder har hatt møter med Breivik.

- Her har vi fulgt alle rutiner og prosesser.

Arne Kr . Hestnes, HR- og HMS-sjef ved NTNU, kan bekrefte at det har kommet inn en klage på ansettelsesvedtaket. Klagen her kommer fra Morten Breivik selv. Hestnes sier det ikke vil være mulig å ferdigbehandle klagen før påske og at fagforeningen Tekna følger opp Breivik.

- Vi tar klagen på alvor og skal sette oss grundig i det som har kommet her. I utgangspunktet er det ikke noe som tyder på at det har skjedd noe uriktig i denne ansettelsesprosessen. Det vedtaket som er fattet står.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.