Kalt inn på instituttlederens kontor etter intervju med Resett

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ble kalt inn på instituttlederens kontor og utsatt for sterk kritikk for å ha latt seg intervjue av nettstedet Resett.

- Hele instituttets omdømme blitt skadet, skrev instituttleder Riina Kiik til Øyvind Eikrem etter at han lot seg intervjue av Resett. Eikrem er nå sykemeldt.
Publisert Sist oppdatert

Eikrem er forsker ved Institutt for sosialt arbeid (ISA). Han ble intervjuet av en journalist i Resett, som utba seg en kommentar i forbindelse med dobbeltdrapet på de to afghanske mennene i Trondheim nylig. 

Intervjuet ble publisert på Resett forrige tirsdag. Neste morgen fikk Eikrem en epost fra instituttstyrer Riina Kiik, hvor hun kaller ham inn til møte umiddelbart. Her skriver Kiik blant annet at «hele instituttets omdømme blitt skadet fordi du står fram som forsker og 1. amanuensis ved ISA.»

«Gå i deg selv»

Kort tid etter mottar Eikrem enda en epost fra instituttets ledelse, denne fra nestleder Edgar Martinsen, hvor han blant annet skriver at «som kollega og ansvarlig for forskning reagerer jeg på din kommentar på Resett.» I eposten anklager ISAs nestleder Eikrem for ikke å overholde instituttets verdinormer, og han oppfordrer Eikrem til å «gå i deg selv», fordi uttalelsene hans etter nestlederens konklusjon «harmonerer ikke med et av våre viktigste standpunkter; respekt og anerkjennelse.»

Deretter drar Eikrem til instituttet og møter på instituttlederens kontor. Eikrem forteller at han opplevde lederen som svært sint, og hele seansen som ubehagelig.

- Jeg opplevde ingen interesse for å diskutere sakens innhold, nemlig mine uttalelser, men derimot at fokuset var på instituttets omdømme og posisjon, sier Eikrem til Universitetsavisa.

LES OGSÅ: Resetts intervju med Eikrem

Belagt med tabu

I intervjuet sier han blant annet at «fremstillingen av hendelsen (dobbeltdrapet, red.anm.) som bare en tragedie, er naiv. Her finnes en nødvendig kontekst å ta med i betraktningen; Norge lar en masse unge menn komme hit, man fremstiller mennene som hjelpeløse stakkarer, som små barn som trenger omsorg, og at man bare må behandle dem godt, så kommer det til å gå bra.»

Eikrem peker videre på at risikoen forbundet med slike unge menns tilpasning til det norske samfunn «er tabubelagt».

- Det er ikke en urimelig forventning at yngre menn med oppvekst og bakgrunn fra krigssoner vil kunne involveres i groteske voldsepisoder, også etter ankomst til Norge, sier Eikrem til Resett.

Sykemeldt

På spørsmål om han ser noe kritikkverdig i å la seg intervjue av Resett, svarer Eikrem slik:

- Gjennom min forskerkarriere har jeg latt meg intervjue av alle slags medier, fra Klassekampen til NRK og andre. Det viktige for meg er at jeg kan gå god for egne uttalelser, og det kunne jeg her. Sitatene er gjennomlest og godkjent, sier han.

Behandlingen fra ledelsen etter intervjuet har medført at Eikrem nå er sykemeldt. Han vil ikke gjøre noe stort nummer av det.

- Det er jo ikke sånn at jeg ligger for døden. Men dette har vært ubehagelig. Jeg mener ledelsen ved instituttet skylder meg en beklagelse. Det er ikke slik man behandler sine ansatte. Man kunne for eksempel tenke seg at leder ringer en ansatt som er sykemeldt. Det har ikke skjedd her.

Eikrem mener denne hendelsen bør lede til en avklaring fra NTNU sentralt, om hvilken ytringsfrihet ansatte har.

- Det kan se ut som det er nødvendig å bringe klarhet i hvilket meningsmangfold man vil skal herske ved NTNU, sier Øyvind Eikrem.

Trakk intervjuet

Professor Edgar Martinsen er nestleder ved ISA med ansvar for forskning. Martinsen lot seg først intervjue av Universitetsavisa om saken, men sender kort tid etter en melding hvor han skriver at han «har snakket med ledelsen. Jeg vil ikke uttale meg i denne saken og henviser til dekan. Det kan fort bli oppfattet som offentlig uttalelse på vegne av NTNU da jeg er nestleder.»

Institutleder Riina Kiik skriver i en epost til Universitetsavisa at hun er på reise, og overlater all videre kommunikasjon til SU-dekan Marit Reitan.

Reitan svarer i eget intervju her.

Rektor: Resett er innenfor

Rektor Gunnar Bovim er på reise i Brussel. I en kommentar til Universitetsavisa sier han at ytringsfriheten gjelder absolutt ved NTNU.

- Det skal være rom for de fleste synspunkter, så lenge de er innenfor norsk lov. Det gjelder også for vitenskapelig ansatte.

- Konkret: Er det å uttale seg til Resett innenfor hva du som NTNUs øverste leder oppfatter som innenfor det akseptable?

- Jeg kan ikke se at man ikke skal kunne la seg intervjue av Resett. Alle nettsteder som holder seg innenfor loven må kunne være tillatte samtalepartnere for NTNU-ansatte, sier rektor Gunnar Bovim.

Får støtte fra instituttleder ved UiO

En som har uttrykt støtte til Eikrems synbspunkter slik de framstår i Resett er På Kraft, leder for Psykologisk institutt, UiO. I en epost til Universitetsavisa skriver Kraft følgende:

- Mindreårige gutter med erfaring fra krig eller alvorlige konflikter, oppvokst i samfunn hvor vold er utbredt blant annet i oppdragelse av barn, reiser uten penger alene i månedsvis gjennom et titalls europeiske land. På reisen omgås de kriminelle, menneskesmuglere og annet. De kommer uten sin familie til et land der de ikke kan språket, bor sammen med gutter i samme situasjon, og er i stor grad utenfor det ordinære samfunnet. Dette er åpenbare risikofaktorer for traumeerfaringer, dårlig psykisk helse, frustrasjoner, og så videre.

De samme risikofaktorene gjør seg også gjeldende i forhold til utvikling av rusmiddelavhengighet, aggresjon, kriminell atferd og andre avvik. I blant vil dette hos enkelte personer med særskilte egenskaper, kunne gi økt risiko for alvorlig kriminalitet, selv om drap selvfølgelig og heldigvis er svært sjelden forekommende. Dette er faglig helt ukontroversielt å påpeke, skriver Kraft, og fortsetter:

- Oppsiktsvekkende

- Det finnes masse forskning på betydningen av slike risikofaktorer. At en ansatt ved et universitet kritiseres for å fastslå dette er oppsiktsvekkende. Det vitner om at vi er i ferd med å skape et offentlig ordskifte der politisk korrekthet hemmer ytringsfrihet og formidling av faglig kunnskap. Det er i så fall ikke oppløftende for vår evne til å forebygge eller løse slike problemstillinger.