Forventer å få bekreftet at man gjorde en korrekt jobb

- Jeg vil bli overrasket om vi ikke får bekreftet at vi har gjort en jobb i henhold til gjeldende regelverk, sier Arne Quist Christensen om granskingen av lederansettelsen ved Institutt for teknisk kybernetikk.

- Jeg skjønner godt at Morten er skuffet. Men ansettelsesrådet har gjort en jobb slik vi er satt til å gjøre, og jeg synes det er synd at han ikke slutter opp om prosessen, sier Arne Quist Christensen.

Publisert Sist oppdatert

Christensen er leder for fakultetsstyret ved IE-fakultetet.

Som UA tidligere har skrevet er advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gitt i oppdrag å foreta en gjennomgang av ansettelsesprosessen ved Institutt for teknisk kybernetikk. Rektor besluttet en slik gjennomgang etter at nåværende instituttleder Morten Breivik leverte inn en klage til universitetsledelsen fordi han ikke ble tilbudt jobben for en ny fireårsperiode. Den gikk til Berit Floor Lund.

Breiviks klage er todelt. Den ene delen går på IE-dekan Ingrid Schjølbergs habilitet i saken. Den andre delen av klagen går på saksbehandlingen og forståelse av kvalifikasjonsprinsippet i statsansatteloven.

LES OGSÅ - Vi har noe som heter kvalifikasjonsprinsippet

Ledelsesprofil teller også

Lund takket ja til jobbtilbudet, men valgte nylig å trekke seg fra jobben. Lund fattet denne beslutningen i kjølvannet av motstand blant endel ansatte ved instituttet. Blant annet signerte 17 ansatte en ytring hvor de gikk i rette med ansettelsesprosessen.

Christensen kommenterer beslutningen om å innstille Lund framfor Breivik med å vise til at man i en slik prosess tar bredere hensyn enn de rent faglige.

- Ved slike ansettelser teller ikke faglige kvalifikasjoner alene – ledelsesprofil er også relevant.

Etter hva UA erfarer vil advokatfirmaets gjennomgang foreligge over pinsehelgen. Christensen vil ikke forskuttere rapportens konklusjoner, men understreker at ansettelsesrådet, hvor han har deltatt, etter hans oppfatning har gjort en god jobb.

- Vi har fulgt regelverket til punkt og prikke. Jeg vil bli overrasket om vi ikke får bekreftet at vi har gjort en jobb i henhold til gjeldende regelverk, sier Christensen.

Fakultetsstyrets leder uttrykker forståelse for at rektor Anne Borg ønsker å foreta en gjennomgang av prosessen.

- Jeg har respekt for at hun ønsker å gå en ekstra runde for å sikre at alt har gått rett for seg.

- Skjønner at Morten er skuffet

Breivik gjorde kjent sin misnøye med å ikke ha fått jobben gjennom en epost til de ansatte ved instituttet. Christensen kommenterer Breiviks misnøye slik:

- Jeg skjønner godt at Morten er skuffet. Men ansettelsesrådet har gjort en jobb slik vi er satt til å gjøre, og jeg synes det er synd at han ikke slutter opp om prosessen.

- Men Berit Floor Lund valgte altså å trekke seg fra jobben før hun hadde begynt. Hva vil du si til det?

- Det er flere ting å si. Her skal jeg nøye meg med å slå fast at det er fryktelig leit at Berit valgte å trekke seg fra stillingen hun hadde takket ja til. Jeg tror hun ville blitt en meget god instituttleder.

- Om man ser rent formelt på det, vil tilbudet gå til den neste på lista, som jo er Breivik?

- Det som har hendt her er at en person takket ja til jobbtilbudet. Så valgte hun i ettertid å slutte i jobben før hun rakk å begynne. Hvordan vi vil håndtere dette videre vil vi avvente med til vi får den nevnte rapporten som kommer i nærmeste fremtid. sier Arne Quist Christensen.

Morten Breivik ønsker ikke å kommentere denne saken på det nåværende tidspunkt.

UA på Facebook, Twitter og Instagram.