Direktør i Norsk industri fikk lese gjennom Borgs ytring før den gikk til DN

Rektor kommuniserte ekstensivt med NHO og Norsk Industri før hun sendte innlegget til Dagens Næringsliv, viser UAs gjennomgang av SMS-utveksling dem imellom.

Knut Sunde i Norsk Industri og Anne Borg kommuniserte omkring kritikken fra Nøland og Hjelmeland i forkant av NTNU-rektorens ytring til Dagens Næringsliv.
Knut Sunde i Norsk Industri og Anne Borg kommuniserte omkring kritikken fra Nøland og Hjelmeland i forkant av NTNU-rektorens ytring til Dagens Næringsliv.
Publisert Sist oppdatert

 «Jeg ser frem til at dere går ut og kommenterer dette, ellers må vi etterlyse ledelsen»

Slik lyder en av meldingene i SMS-tråden mellom Knut E. Sunde, direktør bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, en av oppdragsgiverne bak Rystad-rapporten, som ble hardt kritisert av to NTNU-forskere. Denne kritikken ble tatt dårlig imot av Sunde, så vel som Anniken Hauglie, direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Meldingene mellom Anne Borg og Anniken Hauglie.
Meldingene mellom Anne Borg og Anniken Hauglie.

 Anne Borg redegjorde for sin oppfatning av kommunikasjonen i et intervju med UA tidligere i dag. 

Der er hun blant annet klar på at hun ikke opplevde seg presset til å skrive innlegget i DN.

På dette tidspunktet hadde UA bedt om innsyn i kommunikasjon mellom partene, men hadde ikke enda fått dette.

Også med Hauglie hadde NTNU-rektoren kommunikasjon med før hun førte ytringen i pennen. Her er det Borg som tar den første kontakten.

«Hei, det er Anne Borg fra NTNU som prøvde å ringe deg ifm DN-saken i går. Her er det uttalelser fra enkeltansatte som ikke er på vegne av NTNU. Vi følger opp. Mvh. Anne,» skriver rektoren.

I sitt svar skriver NHO-direktøren blant annet at «iom NHO ikke har tatt stilling til kjernekraft, hadde det vært interessant om de kunne peke på hva som er feil i Rystds rapport ... Det kunne i alle fall bidratt mer konstruktivt i vår diskusjon i alle fall. Alt godt fra Anniken»

Diskuterte forskernes «agitering»

I meldingstråden mellom Sunde og Borg innleder NI-direktøren med å si at han har lest de siste 14 sidene av rapporten til Nøland og Hjelmeland. Han fortsetter med å karakterisere de to forskernes posting på sosiale medier som «agitering,» og tilbyr Borg innspill fra Norsk Industris etikkregelverk, om hun skulle trenge til inspirasjon.

Borg svarer at «akademisk ytringsfrihet og forståelsen av denne er en del av utfordringen ...»

Deretter sender Sunde en skjermdump av en av Nølands poster, hvor han blant annet kommenterer at Rystad-rapporten antakelig ikke ville bestått fagfellevurdering. «Nå ser vi frem til at dere går ut og kommenterer dette, ellers må vi etterlyse ledelsen» fortsetter Sunde.

Fikk gjennomlesning

Stilt overfor dette utspillet fra direktøren i Norsk Industri, svarer Borg: «Vi jobber med et innlegg.» Hun følger opp med å tilby Sunde å sende over innlegget til ham for gjennomlesning innen det sendes til DN.

Innimellom kommenterer Sunde at han kommer til å gå inn som fungerende administrerende direktør i Norsk Industri etter at Stein Lier-Hansen bekjentgjorde at han slutter i sjefsstillingen.

Mot slutten av SMS-utvekslingen kommenterer Sunde at «Jonas Nøland ikke er den som tar et hint ... Omtaler fremdeles Rysstad som Bestillingsverk.»

Anne Borg svarer «Se også Universitetsavisa.»

Følg UA på Facebook og Instagram.