19 organisasjoner stiller utdanningskrav før valget

Ungdomsorganisasjonene vil at studenter og høyere utdanning prioriteres.

Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon, sier det viser hvor viktig høyere utdanning er når alle ungdomspartiene samles om et krav i et valgår.
Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon, sier det viser hvor viktig høyere utdanning er når alle ungdomspartiene samles om et krav i et valgår.
Publisert
Fakta

Ungdomskravet 2021:

  • Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak.
  • Det skal prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger med et mål om minimum 20 prosent nasjonal dekningsgrad.
  • Studiestøtten økes med mål om 1,5 G. Det skal legges til rette for å ha barn som student.

En rekke norske politiske ungdomsorganisasjoner mener studenter og høyere utdanning må prioriteres i den kommende stortingsperioden, skriver Norsk studentorganiasjon i en pressemelding.

– Det viser hvor viktig studenter og høyere utdanning er når alle ungdomspartiene i et valgår står skulder ved skulder om et samlet krav. Det er unikt at de vil vise en slik en enighet i et valgår, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon.

Forebygging av studentenes psykiske helse, tilskudd til bygging av nye studentboliger, en økning av studiestøtten til 1,5 G og tilrettelegging for at studenter kan få barn i løpet av studietiden sin er kravene de 19 organisasjonene legger fram før årets stortingsvalg.

– Vi forventer nå at alle partiene lytter til sine ungdomspartier og studentene, og tar eierskap til disse kravene. Det bør være selvsagt at høyere utdanning og studenter skal være én av de viktigste prioriteringene for de neste fire årene dersom vi skal lykkes som kunnskapsnasjon, avslutter Trohjell.

Organisasjonene som har sluttet seg til Ungdomskravet er AUF, FpU, Grønn Ungdom, KrFU, Rød Ungdom, Senterungdommen, Sosialistisk ungdom, Unge Høyre, Unge Venstre, Norsk studentorganisasjon (NSO), ANSA – Association of Norwegian Students Abroad, Fagforbundet ung, NITO Studentene, Norsk medisinstudentforening, NSF Student, Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF), Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Tekna Student og Unio-studentene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.