Ytring

Rektors rolle i beredskapsledelsen ved NTNU

Universitetsavisa skriver mandag 7. februar om koronaberedskapen ved NTNU, basert på en evalueringsrapport fra juli 2020. Overskriften er «NTNUs rektor har deltatt på ett av 50 beredskapsmøter».

- Når det gjelder min rolle som rektor og øverste ansvarlig for NTNUs beredskap, er jeg svært tett på beredskapsarbeidet, skriver Anne Borg i denne ytringen.
Publisert Sist oppdatert

Opplysningen i overskriften er helt korrekt. Men den gir et sterkt misvisende inntrykk av rektors rolle og engasjement i beredskapsarbeidet. Ettersom mange leser bare overskrift, eller overskrift og ingress, må jeg helt kort få gjøre rede for noen fakta om roller og arbeidsdeling.

Først vil jeg slå fast at det er bra vi evaluerer beredskapsarbeidet. Vi har derfor også bestilt en ny evaluering, som blir lagt fram for styret i mars. Det er helt sikkert mye som kan og bør bli bedre, og vi skal ta med oss all læring videre og gjøre endringer der det er fornuftig og nødvendig.

Når det gjelder min rolle som rektor og øverste ansvarlig for NTNUs beredskap, er jeg svært tett på beredskapsarbeidet. Under koronapandemien har jeg hatt daglig kontakt med beredskapsleder, mens jeg har hatt ukentlige møter med dekanene sammen med hele beredskapsledelsen.

Mens det operative, daglige arbeidet nødvendigvis må delegeres, har alle viktige beslutninger etter den innledende fasen blitt fattet av rektor, etter drøfting i linjeledelsen. En svært viktig del av mitt beslutningsgrunnlag, har vært drøftinger med fagforeningene.

Jeg har under hele pandemien hatt ukentlige møter med fagforeningene i Sentralt samarbeidsorgan, SESAM. Jeg er imponert og takknemlig over det enorme arbeidet som er lagt ned i den sentrale beredskapsledelsen. Under store deler av pandemien, har de vært operative med beredskapshåndtering på full tid. Samtidig har hele NTNU-organisasjonen strukket seg langt for at vi har kunnet opprettholde tilnærmet normal drift innenfor hele kjernevirksomheten – med gode resultater!

Som rektor er det helt nødvendig å delegere oppgaver. Jeg er glad for at jeg har svært kompetente medarbeidere i alle ledd, som har gjort en strålende innsats i en særdeles krevende tid for oss alle.