Plasserer tretten vitenskapelige tidsskrift på gråsone-nivå

Publiseringsutvalgets nivå X for tvilsomme tidsskrift er på plass.

Anne Kristine Børresen leder Det nasjonale publiseringsutvalget.
Publisert

- Vi opplever at arbeidet med å vurdere hvilke tidsskrifter som skal godkjennes på nivå 1 har blitt mer krevende og nivå X er et svar på dette, sier Anne Kristine Børresen, leder av Det nasjonale publiseringsutvalget, i en pressemelding.

Nivå X omtales som et gråsone-nivå hvor en plasserer tidsskrift en ikke er helt sikker på kvaliteten på. I første omgang er det 13 internasjonale tidsskrifter som listes opp.

- Håpet er at statusen skal utløse diskusjon i forskersamfunnet som kan gi oss bedre grunnlag for en endelig beslutning, sier Børresen.

Nivået får med andre ord en slags karantenefunksjon. De tidsskriftene som blir funnet verdige blir løftet opp på nivå 1, resten kastet ut av publiseringsindikatoren. I pressemeldingen presiseres det at en slik utkastelse ikke vil få tilbakevirkende kraft for de forskere som allerede har publisert i tidsskriftet.

Dette er tidsskriftene:

Arts
Cogent Arts & Humanities
Advances i Politics and Economics
Social Science, Humanities and Sustainability Research
Asian Economic and Financial Review
Sustainability
International Journal of Endocrinology and Metabolism
World Journal of Clinical Cases
Scholars Journal of Dental Sciences
Asian Journal of Agriculture and Rural Development
Geosciences
Processes
Axioms

Her kan du se listen med begrunnelsen for plassering på gråsone-listen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.